Podziękowania dla wspierających IPN


Mer Zdzisław Palewicz / Fot. salcininkai.lt
Podczas niedawnej wizyty delegacji Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Marek Jedynak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, wręczył podziękowania osobom i instytucjom wspierającym działalność IPN. Wśród odznaczonych jest mer Zdzisław Palewicz, zaangażowany w upamiętnianie miejsc polskiej pamięci na Wileńszczyźnie, który od 2017 r. wspiera zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w poszukiwaniach szczątków polskich żołnierzy na terenie rejonu.

„Ta nagroda jest mi niezwykle ważna i cenna. Działalność, za którą zostałem odznaczony jest dla mnie powołaniem i swego rodzaju misją w celu upamiętnienia tych, którzy zasłużyli dla naszej ziemi ojczystej, dla wspólnej historii, dla narodu polskiego. Robię to od dziesięcioleci, dlatego czuję ogromne spełnienie, że tą pracę ktoś zauważył i docenił” – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Grawertony otrzymali: dyrektor Domu Kultury Polskiej Artur Ludkowski, który od lat współpracuje z IPN w organizowaniu „Przystanku Historia; prof. Ilona Vaškevičiūtė — archeolog, prowadząca w latach 90-tych XX wieku badania archeologiczne masowych grobów ofiar NKWD na terenie dawnego majątku Tuskulanum w Wilnie, następnie współpracowała przy pracach poszukiwawczych i ekshumacjach prowadzonych na terenie Litwy przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a później IPN; Ilona Lewandowska — historyk, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, autorka książek historycznych, wystaw a ostatnio także scenarzystka filmu dokumentalnego; Leonardas Vilkas — tłumacz m.in. dzieł Józefa Mackiewicza z języka polskiego na język litewski, który rokrocznie bierze udział w obchodach rocznicy Obławy Augustowskiej, m.in. w rajdzie Rowerowym Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej w okolicach Gib, również stały współpracownik wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”; Albert Wołk — historyk, nauczyciel w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, autor szeregu publikacji i audycji o tematyce hagiograficznej i regionalnej; Stefan Siemaszko — leśniczy, który od lat gromadzi relacje dotyczące działania polskiego podziemia niepodległościowego na terenie powiatu święciańskiego i wspiera poszukiwania IPN.

Na podstawie: salcinikai.lt, Kurier Wilński