Podróżni wjeżdżający do Polski muszą mieć negatywny test na COVID-19


Fot.: wpolityce.pl
Wjeżdżając do Polski, trzeba mieć negatywny wynik testu COVID-19 – poinformowała litewskich funkcjonariuszy straż graniczna sąsiedniego kraju.





Według polskich urzędników osoba podróżująca do ich kraju drogą morską na regularnych wycieczkach promowych, a także lądem z Czech, Litwy, Niemiec i Słowacji, dowolnym środkiem transportu lub pieszo, musi mieć negatywny wynik testu na COVID-19.

Test należy wykonać nie później niż 48 godzin przed przyjazdem i ma być przetłumaczony na język polski lub angielski.

Jeżeli osoba nie dostarcza wyników badań, ale nalega na przekroczenie granicy Państwa Polskiego, przed wjazdem do kraju musi wskazać adres, pod którym zobowiązuje się poddać kwarantannie przez 10 dni.

Ponadto, zdaniem polskich funkcjonariuszy straży granicznej, obywatele państw strefy Schengen z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 nie są zobowiązani do kwarantanny po przybyciu do Polski.

Obywatele innych krajów mieszkający w Polsce lub posiadający zezwolenie na pobyt czasowy muszą pozostać w izolacji przez 10 dni po przyjeździe.

Źródło: BNS