Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte


fot. zpap-gdansk.pl
21 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostaną ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte.


W trakcie wydarzenia poznamy laureatów konkursu, jak i przede wszystkim zostanie przestawiona zwycięska koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, której zespół autorski zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej inwestycję.

Link do strony konkursu

Wydarzenie będzie transmitowane online w czasie rzeczywistym na profilach społecznościowych Muzeum:

  • FB
  • YT – wersja z angielskim tłumaczeniem prowadzonym symultanicznie  

W wydarzeniu wezmą udział:

  • dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ – Przewodniczący Sądu Konkursowego

Uwaga!!!

  • Redakcje zainteresowane obecnością na wydarzeniu proszone są o kontakt do piątku 18 grudnia br. do godz. 15:00 na adres: rzecznik@muzeum1939.pl
  • Poszczególne redakcje mogą zgłosić wyłącznie jedną osobę reprezentującą daną redakcję, wyjątek stanowią redakcje telewizyjne (tu możliwość reprezentacji przez dwie osoby: operator + redaktor)
  • W związku ze stanem epidemii i wynikającymi z tego ograniczeniami, wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z możliwością obecności w wydarzeniu. Udzielenie akredytacji nastąpi drogą mailową do soboty 19 grudnia br. do godz. 15:00.

Zachęcamy do przesyłania pytań związanych z tematem konkursu do poniedziałku 21 grudnia br. do godz. 8:00 na adres: rzecznik@muzeum1939.pl   

Pytania zostaną zadane uczestnikom wydarzenia w trakcie trwania transmisji wydarzenia.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.