Od września studia na Uniwersytecie Wileńskim – w trybie kontaktowym


Fot. naujienos.vu.lt
22 czerwca, we wtorek, Senat Uniwersytetu Wileńskiego zdecydował, że proces studiów i jego działania w semestrze jesiennym roku akademickiego 2021-2022 będą planowane nie zdalnie, a więc po długim procesie studiów na odległość w związku z pandemią COVID-19, audytoria, laboratoria, biblioteki, podwórka i inne przestrzenie uniwersyteckie dla członków społeczności uniwersyteckiej zostaną ponownie otwarte we wrześniu.


Wracając do kontaktowego procesu nauczania, Uniwersytet Wileński uwzględni sytuację bezpieczeństwa oraz sytuację masowych szczepień w kraju.

„Wierzę, że nasza społeczność jest tą, która aktywnie korzysta z szansy, jaką daje postęp naukowy. To bardzo ważne dla naszej przyszłości. Wierzę, że wrócimy z doświadczeniem uczenia się zdalnie w okresie pandemii, ocenimy i utrzymamy to, co mogłoby uzupełnić lub poszerzyć możliwości nauczania i uczenia się. Jednak ożywiona relacja między wykładowcem a studentem, wyłaniające się więzi międzyludzkie, kwestie wynikające z bezpośredniej komunikacji i dyskusja to wartości, które wyróżniają Uniwersytet spośród wszystkich innych form uczenia się.

Bądźmy więc dziś odpowiedzialni – zaszczepmy się i zaprośmy tych, którzy są sceptyczni, nie śmiałych i bagatelizujących skutki pandemii. Pomoże to bezpiecznie spotkać się we wrześniu i rozpocząć kolejny rok studiowania szczególnej historii naszej Uczelni“ – mówi rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Rimvydas Petrauskas.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, naujienos/vu.lt