Na zachodzie Wilna – najintensywniejsze budowy


Fot. Realdata/vz.lt
W ciągu siedmiu minionych lat – w okresie odrodzenia rynku nieruchomości w Wilnie – fundusz mieszkaniowy w stolicy wzrósł o około 18 600 mieszkań, informuje przedsiębiorstwo państwowe „Registrų centras”. Budowa domów wielomieszkaniowych w Wilnie odbywała się i nadal odbywa jednak w sposób bardzo nierównomierny. Prawie 42 proc. ogółu nowych mieszkań (7800) wybudowano w zachodniej części Wilna – w dzielnicach Zameczek, Poszyłajcie, Taranda, Lazdynai, Karolinki, Wirszuliszki i Justyniszki.

Na drugim miejscu pod względem intensywności rozwoju jest centralna część miasta, w której w ciągu siedmiu lat liczba mieszkań wzrosła o 31 proc. (5 700).

Inne dzielnice Wilna doczekały się znacznie mniejszej uwagi ze strony deweloperów. Szczególnie dotyczy to południowej części miasta, gdzie według danych przedsiębiorstwa państwowego „Registrų centras”, fundusz mieszkaniowy wzrósł zaledwie o 2 proc. (prawie 440 mieszkań).

Jednakowoż ze statystyki transakcji kupna-sprzedaży za rok 2018 wynika, że priorytety nabywców wyglądają trochę inaczej. W ubiegłym roku w stolicy zawarto nieco ponad 11 100 transakcji kupna-sprzedaży mieszkań i najwięcej – około 40 proc. – przypadło na centralną część miasta, na zachodnią natomiast – około 34 proc.

W porównaniu do sytuacji sprzed 7 lat część transakcji przypadająca na części centralną, południową i wschodnią miasta prawie się nie zmieniła, natomiast w przypadku strony zachodniej wzrosła z 26 proc. do 34 proc. Popularność zachodniej części Wilna wzrosła kosztem części północnej, w której popyt na mieszkania spadł, jak się przypuszcza, z przyczyn obiektywnych – zaostrzenia problemów komunikacyjnych oraz braku infrastruktury socjalnej.  

Nierównomierny rozwój miasta w jego części zachodniej zwiększa wyzwania z zakresu komunikacji i infrastruktury socjalnej, z powodu których północna część miasta straciła posiadaną niegdyś popularność i atrakcyjność mieszkań.

Na podstawie: vz.lt