Na granicy z Białorusią zatrzymano 19 migrantów, 300 obcokrajowców zawrócono


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby litewscy pogranicznicy zatrzymali 19 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-białoruską, we czwartek, 5 sierpnia, poinformował Departament Statystyki. Ponad 300 obcokrajowców zawrócono na Białoruś. To najmniejsza liczba zatrzymanych od 29 czerwca. Od początku bieżącego roku najwięcej przybyszy – 926 – zatrzymano na terytorium rejonu solecznickiego (minionej doby – 0).Przypomnijmy, w tym tygodniu minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė podpisała stosowne rozporządzenie zezwalające na zawracanie nielegalnych migrantów i stosowanie wobec nich presji psychologicznej oraz, jeżeli jest to konieczne, również siły.

Przedstawiciel Służby Ochrony Granicy Państwowej Rokas Pukinskas we czwartek, 5 sierpnia, poinformował, że minionej doby zawrócono ponad 300 migrantów. Jak podkreślił, incydentów z tego powodu nie było.

Ogółem w tym roku (stan na 5 sierpnia) zatrzymano 4 110 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-białoruską. To prawie 51-krotnie więcej niż w ciągu całego 2020 roku.  

Wśród zatrzymanych na granicy z Białorusią najwięcej jest obywateli Iraku lub podających się za takowych – 2 797. Są wśród nich również obywatele Konga (200), Kamerunu (131), Syrii (130), Iranu (91), Rosji (91), Afganistanu (83), Gwinei (79), Białorusi (65) i innych krajów.

Od początku bieżącego roku najwięcej migrantów – 926 – zatrzymano (stan na 5 sierpnia) na terytorium rejonu solecznickiego (minionej doby nie zatrzymano żadnego). W rejonie orańskim zatrzymano 909 przybyszy (minionej doby – 7), na terytorium Samorządu Druskiennik zatrzymano 860 obcokrajowców (minionej doby – 0), w rejonie ignalińskim – 537 (0), w rejonie święciańskim – 455 (0), w rejonie wileńskim – 219 (0), w rejonie łoździejskim – 190 (11).

Wśród zatrzymanych migrantów 71 proc. stanowią mężczyźni, 29 proc. – kobiety, 74 proc. to osoby pełnoletnie, 26 proc. – nieletnie.

Jak twierdzą pogranicznicy, duża część zatrzymanych ma w planach przedostanie się do Europy Zachodniej.

Z powodu napływu nielegalnych migrantów Litwa ogłosiła w kraju sytuację ekstremalną.

Wilno twierdzi, że tak znaczący wzrost nielegalnych migrantów przybywających z terytorium Białorusi to atak reżimu w Mińsku przeciwko Litwie.

Na podstawie: bns.lt,  stat.gov.lt