Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 24 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 24 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, w poniedziałek, 6 grudnia, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej.


Pogranicznicy i wspierający ich żołnierzy nie musieli używać broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

Przypomnijmy, w sobotę, 4 grudnia, przy granicy z Białorusią zawrócono 14 nielegalnych migrantów, w piątek – 30, we czwartek – 33, we środę – 37, we wtorek – 35, w miniony poniedziałek – 4.

Od 2 sierpnia br., kiedy to litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania obcokrajowców na granicy, zawrócono już 7 830 osoby, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.

W tym roku na Litwę (stan na 6 grudnia) trafiło 4 282 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (949) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt