Międzynarodowe warsztaty twórcze dla tłumaczy polsko-litewskich


Fot. wilnoteka.lt
W dniach 13-14 października w Druskiennikach odbędą się międzynarodowe warsztaty twórcze dla tłumaczy polsko-litewskich.
W warsztatach będą uczestniczyli tłumacze literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski (Polskę reprezentuje sześciu tłumaczy). Podczas dwudniowego seminarium będą analizowane teksty każdego z tłumaczy, odbędą się zajęcia ze stylistyki tekstu, zostaną omówione specyficzne problemy dotyczące tłumaczeń itp. W warsztatach wezmą udział również tłumacze początkujący.

Organizatorzy: Związek Tłumaczy Litwy, Związek Pisarzy Litwy, Centrum Międzynarodowych Programów Kulturalnych
Partner projektu: Instytut Polski w Wilnie
Koordynator projektu (IP): Barbara Orszewska
Data: 
13.10.2012 (Impreza całodniowa) - 14.10.2012 (Impreza całodniowa)