Litwa przygotowuje się na przypadek koronawirusa


Konferencja prasowa w Ministerstwie Ochrony Zdrowia, fot. ELTA/Dainius Labutis
Litwa jest przygotowana do działań w przypadku zagrożenia koronawirusem lub innymi tego typu chorobami – zapewnił minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga. Odpowiednie instytucje są przeszkolone, a w resorcie zdrowia zostało powołane Centrum Operacyjne Sytuacji Ekstremalnych.„Kontrola chorób infekcyjnych wymaga wyjątkowej koncentracji i odpowiedzialnych działań. Nie można dopuścić, żeby ludzie nie mogą się miotać, lecz naprawdę muszą wiedzieć, jak postępować. Na wstępie chciałbym uspokoić mieszkańców: Litwa jest przygotowana na przypadek takich infekcji. I, o ile mi wiadomo, jest pierwszym państwem, które wprowadziło środki bezpieczeństwa na lotniskach. Teraz już także inne państwa wdrażają podobne zabezpieczenia. Oznacza to, że specjaliści pełnią dyżury, konsultują powracających pasażerów i są w stanie udzielić wszelkich niezbędnych informacji” – podczas zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej powiedział minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga.

Zadaniem Centrum Operacyjnego Sytuacji Ekstremalnych, którego szefem jest wiceminister ochrony zdrowia Algirdas Šešelgis jest monitorowanie sytuacji dotyczącej rozpowszechniania się koronawirusa na świecie i informowania mieszkańców Litwy.

Algirdas Šešelgis poinformował, że resort zdrowia skontaktował się ze Służbą Ochrony Granic Państwa, gdyż lotniska i port nie są jedynymi drogami, którymi podróżni, a więc również wirus może trafić na Litwę: „jest też kolej, można dotrzeć samochodem”.

Centrum Operacyjne Sytuacji Ekstremalnych zamierza sprawdzić gotowość placówek opieki zdrowotnej do działania w sytuacji zagrożenia epidemią.

Litewski MSZ odradza obywatelom Litwy podróże do Chin, gdzie zarejestrowano najwięcej przypadków koronawirusa. Obecnie w tym państwie przebywa około 300 obywateli Litwy. Niektóre firmy turystyczne już odwołują zaplanowane wycieczki. 

Epidemiologia zakażeń koronawirusem i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Opracowane zostały jednak wstępne definicje i zasady postępowania. Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie należy uznać te, które charakteryzują się: temperaturą ciała powyżej 38 stopni C (teraz lub w wywiadzie medycznym); występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (m.in. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc) oraz związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan (prowincja Hubei, Chiny) w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

Centrum Zdrowia Publicznego informuje, że w przypadku, jeśli osoba, która wróciła z Chin poczuje takie symptomy, powinna się zgłosić nie do lekarza rodzinnego, lecz na pogotowie ratunkowe.

Na podstawie: ELTA, lrt.lt