Litwa: od kwietnia obniżka cen gazu dla gospodarstw domowych o 24 centy za metr sześcienny


Fot. Julius Kalinskas/BNS
W związku ze spadkiem cen gazu ziemnego na rynku od 1 kwietnia cena gazu dostarczanego do gospodarstw domowych na Litwie będzie niższa o 24 centy za metr sześcienny. Nowe taryfy na gaz we środę, 28 lutego, zatwierdziła Państwowa Służba Regulacji Energetyki.


Od 1 kwietnia tzw. „kuchenkowicze”, czyli osoby używające gazu do przygotowania posiłków (do 300 m³ rocznie), zapłacą za gaz po 1,05 euro (z VAT) za 1 m³, tj. 0,24 euro mniej niż w I kwartale br., gdy cena wynosi 1,29 euro.

Dla klientów używających gazu do ogrzewania i zużywających rocznie od 301 do 20 000 m³ cena 1 m³ gazu wyniesie 0,59 euro, tj. również o 0,24 euro mniej niż obecnie (0,83 euro), dla klientów zużywających powyżej 20 001 m³ – 0,55 euro, czyli również o 0,24 euro mniej niż w I kwartale br. (0,79 euro).

Stawki opłat abonamentowych za gaz pozostały na niezmienionym poziomie. Dla „kuchenkowiczów” wyniosą 0,56 euro (z VAT), dla dwóch innych grup – 3,99 euro miesięcznie.

Na podstawie: bns.lt