Łączymy się w smutku z Elwirą Lewon


Fot. wilnoteka.lt
„Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością”. Św. Jan Paweł II


Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Składamy szczere wyrazy współczucia koleżance redakcyjnej Elwirze Lewon z powodu śmierci ukochanej Siostry Mirosławy.

Pokój Jej duszy.

Zespół Wilnoteki