Konkurs poetycki „O skrzydła Anioła”


Mat. prom. organizatorów
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) ogłasza konkurs poetycki „O skrzydła Anioła”, który odbędzie się od 5 stycznia do 31 maja 2022 r.Regulamin konkursu:
 1. Organizatorem konkursu poetyckiego „O skrzydła Anioła” jest Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR).
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby od 14 lat, mieszkające zarówno na Litwie, w Polsce jak i w innych państwach.
 3. Na konkurs należy nadesłać jeden wiersz o polskiej nekropolii narodowej – cmentarzu na Rossie w Wilnie.
 4. Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
 5. Wiersz w języku polskim należy przesłać do 31 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres rossa.wilno@gmail.com
 6. W treści maila należy podać dane osoby zgłaszającej swój wiersz: imię i nazwisko, wiek, kraj, adres.
 7. Oceny nadesłanych wierszy dokonają Jury powołane przez Organizatora (I główna nagroda) oraz Internauci na fanpage'u SKOnSR na Facebooku (II główna nagroda). Głównymi nagrodami są dwie odlewane statuetki przedstawiające skrzydła. Przewidziane są także wyróżnienia, dyplomy i inne nagrody rzeczowe. O podziale innych nagród decydują: Organizator i Jury.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez Jury wierszy w prasie, na fanpage'u SKOnSR na Facebooku oraz na stronie www.rossa.lt
 9. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 10. Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród: główne nagrody (statuetki) i dodatkowe nagrody rzeczowe czy dyplomy laureaci otrzymają przesyłką pocztową w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2022 r. Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailowo.
 12. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.


Inf. na podstawie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR)
Data: 
31.05.2022 - 11:00 - 12:00