Koncert z cyklu „Wielkie Księstwo Litewskie – wszystkie drogi prowadzą do Wilna”


Mat. prom. organizatorów
Instytut Polski w Wilnie wraz z Królewskim Związkiem Szlachty Litewskiej zaprasza na koncert prezentujący dziedzictwo kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na zaproszenie Instytutu wystąpi w nim zasłużona warszawska artystka, Anna Kurpińska, która wykona sześć pieśni skomponowanych do tekstów wybitnych polskich poetów XIX wieku. Pierwszy koncert z cyklu „Wielkie Księstwo Litewskie – wszystkie drogi prowadzą do Wilna” odbędzie się 13 listopada o godz. 18.30 w Pałacu Władców w Wilnie.

13 listopada w wileńskim Pałacu Władców odbędzie się pierwszy koncert z cyklu „Wielkie Księstwo Litewskie – wszystkie drogi prowadzą do Wilna”, organizowanego przez Królewski Związek Szlachty Litewskiej. Jego celem jest prezentacja wielonarodowego dziedzictwa literackiego i artystycznego ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Instytut Polski od kilku lat współpracuje z Królewskim Związkiem Szlachty Litewskiej w zakresie promocji wspólnego dziedzictwa kulturalnego, łączącego nasze narody.

Program koncertu obejmuje recytacje utworów J. Słowackiego, J. I. Kraszewskiego, w oryginale i przekładach litewskich, oraz J. Vaičiūnaitė. Utwory instrumentalne M. K. Ogińskiego, J. Pachelbela, W. Kodruszewicza i K. M. Čiurlionisa zagrają pianiści Sonata Deveiktytė-Zubovienė i Rokas Zubovas. Dawne polskie pieśni oraz współczesne kompozycje do wierszy polskich poetów romantycznych zabrzmią w wykonaniu Anny Kurpińskiej, a pieśni kompozytorów białoruskich usłyszymy w wykonaniu W. Cirkunowicza. Wystąpi także ukraiński zespół Kalyna z wiązanką pieśni tradycyjnych, a orkiestra Litewskich Sił Zbrojnych upamiętni powstańców styczniowych.

Anna Kurpińska, mezzosopran, solistka i pedagog. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, wieloletnią wykładowczynią Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako solistka koncertowała w wielu krajach Europy i Ameryki. Współpracowała także z różnymi zespołami kameralnymi, m.in. z grupą Lord’s Singers i Filharmonią im. R. Traugutta. Ma rozległy repertuar pieśniarski i oratoryjny, zarówno współczesny, jak historyczny. Szczególne miejsce w jej programach zajmują muzyka sakralna oraz polskie pieśni z okresu powstań narodowych i dwudziestolecia międzywojennego.

Wstęp jest wolny, ale obowiązuje uprzednia rejestracja na stronie.

Organizator: Królewski Związek Szlachty Litewskiej, Pałac Władców w Wilnie. Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL, Samorząd m. Wilna, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Republiki Białoruś oraz Ambasada Ukrainy na Litwie.

Koncert z cyklu „Wielkie Księstwo Litewskie 
 wszystkie drogi prowadzą do Wilna”
Pałac Władców w Wilnie
13 listopada godz. 18.30

Data: 
13.11.2019 - 18:30