Koncert „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»”


Mat. prom. organizatorów
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Dariusza Stachury „Canto pro Classica” oraz Związek Polaków na Litwie - Oddział Wilno zapraszają na koncert inscenizowany pt. „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»”, który odbędzie się 16 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki to wielkie arcydzieło, najwspanialsza polska opera. Jej wartości muzyczne są niezaprzeczalne, przywołują staropolski obyczaj, uczą miłości oraz poświęcenia dla Ojczyzny.

„Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»” w ciekawy sposób łączy najpiękniejsze arie z tej opery (m.in. „aria z kurantem” Stefana, dumka Jadwigi, aria Skołuby, arie Hanny i Miecznika) z utworami innych polskich kompozytorów. Cenieni śpiewacy operowi wcielają się w postacie Miecznika, Hanny, Jadwigi, Damazego, Stefana, Zbigniewa, Cześnikowej i Skołuby, a w dynamiczną akcję sceniczną, nawiązującą do historii opowiedzianej w libretcie opery, zostały wplecione pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i innych polskich mistrzów oraz pieśni patriotyczne i wojskowe powstałe na przestrzeni wieków. Tytuł przedstawienia odsyła do zanikającej tradycji wspólnego śpiewania. Solistom towarzyszą chór i orkiestra kameralna pod opieką tenora Dariusza Stachury. Wykonawcy występują w kostiumach nawiązujących do strojów z epoki, scenografia prezentuje salę w stylu dworkowym: na wpół biesiadną, na wpół rycerską.

Spektakl „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»” przyczynia się do kształtowania patriotycznych postaw, a także do podniesienia świadomości znaczenia i ciągłości polskiej kultury oraz do zwiększenia zainteresowania pieśnią patriotyczną i muzyką klasyczną.Koncert inscenizowany pt. „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
16 grudnia 2018 r., godz. 17.00
Koncert nieodpłatny. Zaproszenia do nabycia w sekretariacie w pokoju 203 w DKP.

Data: 
16.12.2018 - 17:00