Koncert polskiej muzyki sakralnej w wykonaniu Cappella Corale Varsaviana


Fot. Instytut Polski w Wilnie
Fundacja Pro Musica Viva oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają na koncert polskiej muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Cappella Corale Varsaviana, który odbędzie się 5 października 2018 r., o godz. 19.00 w kościele bernardyńskim w Wilnie.

Prezentowane w programie koncertu pt. „Polska muzyka chóralna XVI–XXI w.” kompozycje stanowią reprezentatywne spektrum polskiej muzyki sakralnej a cappella różnych epok i stylów, rozpoczynając od epoki późnego renesansu – okresu świetności Pierwszej Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem wielu narodów zamieszkujących tę cześć Europy, aż po czasy współczesne ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX w., kiedy to dla generacji aktywnej po II wojnie światowej muzyka religijna było często rodzajem demonstracyjnego sprzeciwu wobec opresyjnego komunistycznego reżimu, próbującego (bezskutecznie) zacierać wielowiekowe tradycje polskiej duchowości.

W programie koncertu znalazły się utwory następujących polskich kompozytorów: Mikołaja Gomółki, Wacława z Szamotuł, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Bartosza Kowalskiego, Juliusza Łuciuka, Feliksa Nowowiejskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego. Dyrygentem chóru jest Roman Rewakowicz. Ukłonem chóru Cappella Corale Varsaviana wobec gospodarzy i słuchaczy jest włączenie do programu utworów litewskiego kompozytora Vidmantasa Bartulisa i łotewskiego kompozytora Andrejsa Jurjānu.

Chór Cappella Corale Varsaviana powstał w 2007 roku z inicjatywy Romana Rewakowicza – dyrygenta aktywnego zarówno w dziedzinie chóralnej, jak i orkiestrowej przy współpracy z Małgorzatą Szymanek-Piotrowską – managerem o wieloletnim doświadczeniu chóralnym. Zespół skupia miłośników muzyki chóralnej różnych epok i okresów historycznych. Jego członkowie to głównie zawodowi muzycy – absolwenci i studenci różnych wydziałów wyższych uczelni muzycznych Polski. Zespół ma na swoim koncie udział w licznych nagraniach muzyki do filmów produkowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Na uwagę zasługuje rejestracja muzyki filmowej takich kompozytorów jak Jan A.P. Kaczmarek (laureat Oscara za muzykę filmową), Stanisław Syrewicz, Michał Lorenz i inni. Szczególne zamiłowanie i znajomość muzycznych tradycji wschodniego chrześcijaństwa przez Romana Rewakowicza skłania zespół do repertuaru muzyki prawosławnej, w tym wspaniałego „Całonocnego czuwania” Siergieja Rachmaninowa, a także ukraińskiej muzyki cerkiewnej. Chór wykonuje program poświęcony polskiej muzyce chóralnej – utwory Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Juliusza Łuciuka, Bartosza Kowalskiego i wielu innych kompozytorów polskich.

Dyrygent Roman Rewakowicz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie studiował teorię muzyki, a także kompozycję pod kierunkiem Mariana Borkowskiego oraz dyrygenturę w klasie Bogusława Madeya. Chóralistyką zajmuje się od początku swojej dyrygenckiej działalności. Prowadził Chór Męski „Żurawli”, z którym odbywał tournées po krajach Europy Zachodniej i Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zajmował się również muzyką starocerkiewną – chorałem bizantyjskim, wykonując ją z Kameralnym Chórem „Irmos”, którego był założycielem. W 2007 roku zainicjował powstanie Chóru Cappella Corale Varsaviana, z którym realizuje swoją pasję. Bardzo ważna jest współpraca dyrygenta z Nardowym Chórem Ukrainy „Dumka”. Występował z orkiestrami symfonicznymi Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Serbii, Słowacji. Roman Rewakowicz szczególną uwagę poświęca muzyce współczesnej.

Wileński koncert odbędzie się w ramach tournée koncertowego po krajach bałtyckich. Podczas tournée „Capella Corale Varsaviana” 2 października wystąpił w Rydze, 3 października w Dyneburgu, 5 października występuje w Wilnie, a 6 października w Kowieńskiej Filharmonii Państwowej. 

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz miasto stołeczne Warszawa. Organizatorami koncertu w Wilnie są Fundacja „Pro Musica Viva”, Instytut Polski w Wilnie oraz kościół bernardyński. Koncert polskiej muzyki sakralnej w wykonaniu Cappella Corale Varsaviana
Kościół bernardyński w Wilnie
5 października 2018 r., godz. 19.00
Wstęp wolny

Data: 
05.10.2018 - 19:00