Koncert „Odkrycia polskiej muzyki oratoryjnej”


Mat. prom. organizatorów
W niedzielę, 16 września 2018 r., o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się koncert „Odkrycia polskiej muzyki oratoryjnej”.
W ramach koncertu promującego muzykę kompozytorów związanych z Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia. Kapela Muzyczna działająca od XVII wieku przy Kongregacji Księży Filipinów zaprezentuje fragmenty zachowanego w klasztornej bibliotece dziedzictwa muzycznego z przełomu XVIII i XIX w.

Muzycy oraz soliści – Marzena Michałowska – sopran, Sławomir Bronk – kontratenor, Tomasz Krzysica – tenor oraz Jarosław Brek – bas-baryton, wykonają między innymi utwory Józefa Zeidlera nazywanego polskim Mozartem. Ten kompozytor, związany przez większą część życia z Gostyniem, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego klasycyzmu. 

W interpretacji artystów z Polski usłyszymy m.in. Modlitwę o deszcz, Veni Creator oraz Pastorelle autorstwa tego kompozytora. Dopełnieniem koncertu będzie wykonanie Pastorelli Wojciecha Dankowskiego. Ten działający na terenie Wielkopolski uzdolniony kompozytor i skrzypek był członkiem Kapeli Gnieźnieńskiej i jego muzyka, podobnie jak muzyka Zeidlera na Świętej Górze, służyła oprawie liturgii oraz uświetnianiu uroczystości kościelnych na przełomie XVIII i XIX wieku.

W koncercie nie może zabraknaąć form muzycznych, których początek bierze się z XVI-wiecznego rzymskiego Oratorium św. Filipa Neri. Muzycy Kapeli Świętogórskiej i soliści wykonają laudy – pieśni pochwalne, pochodzące z biblioteki przy Kongregacji Księży Filipinów Chiesa Nuova w Rzymie. Usłyszymy dwie z nich – Amor senza misura oraz Vanità di vanità – autorstwa samego Filipa Neri.

Ważnym wydarzeniem będzie zaprezentowanie nieznanego wcześniej utworu Józefa Wieniawskiego (brata wielkiego skrzypka Henryka Wieniawskiego). To Ave Maria – Modlitwa do Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej 16. Ta kompozycja została specjalnie przygotowana i opracowana na koncert w Wilnie.

Zaprezentowany podczas koncertu program to zaledwie mały wycinek bogatego dorobku kompozytorów polskich skupionych wokół Kongregacji Księży Filipinów na Świętej Górze. Odkrywaniem tej zapomnianej polskiej muzyki zajmuje się od 2006 roku Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Za sprawą Festiwalu Musica Sacromontana oraz wydawanych płyt kompaktowych z muzyką takich kompozytorów jak Józef Zeidler dowiadujemy się, jak ważne były sanktuarium oraz muzyczne tradycje filipińskie na Świętej Górze koło Gostynia.

Soliści:

  • Marzena Michałowska, sopran
  • Tomasz Krzysica, tenor
  • Sławomir Bronk, kontratenor
  • Jarosław Bręk, bas-baryton

Skrzypce I: Jessica Palisa, Kinga Hudela
Skrzypce II: Aleksandra Śmieja, Wojciech Czemplik
Organy: Maciej Bolewski
Altówka: Barbara Mądry
Wiolonczela: Żaneta Magryta
Kontrabas: Piotr Politowski

Program:

  • Józef Zeindler - Modlitwa o deszcz, Veni Creator, Pastorella
  • Wojciech Dankowski - Pastorella
  • Filip Neri - Amor senzamisura, Vanita di vanita
  • Józef Wieniawski - Ave Maria - Modlitwa do Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej op. 16
  • Antoni Habel - Symfonia ex FKoncert „Odkrycia polskiej muzyki oratoryjnej”

Dom Kultury Polskiej w Wilnie
16 września 2018 r., godz. 16:00
Wejście tylko z zaproszeniami. Zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203.
Data: 
16.09.2018 - 16:00