Kampanie promocyjne Instytutu Polskiego w czasie kwarantanny


Logo Instytutu Polskiego w Wilnie, fot. lenkukultura.lt
W okresie kwarantanny Instytut Polski próbuje dotrzeć do litewskiej publiczności za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie mogąc organizować wydarzeń publicznych, publikujemy w sieci najważniejsze wiadomości z polskiego życia oraz prowadzimy kampanie promocyjne wynikające z priorytetów polskiej dyplomacji publicznej.

#Solidarni
.
Odnosząc się do wspólnych elementów historii polsko-litewskiej apelujemy o solidarność w trudnym czasie pandemii i niesiemy przesłania nadziei. Pierwszy odcinek przypomina zwycięstwo pod Grunwaldem.

Polski alfabet kwarantanny. W cyklu tygodniowym przedstawiamy w konwencji haseł encyklopedycznych postacie, miejsca i wydarzenia ważne w dziejach Polski i Polaków. Pierwszy odcinek, poświęcony wybitnemu malarzowi Teodorowi Axentowiczowi, został już opublikowany na Facebooku i Twitterze.

Władcy Polski i Litwy.
W tygodniowej serii chronologicznej prezentujemy sylwetki monarchów, którzy łączyli Polskę i Litwę unią personalną i przyczynili się do utrwalenia naszych stosunków i stworzenia Republiki Obojga Narodów. Pierwszy odcinek o królowej Aldonie ukazał się już w sieci.

Fryderyk Chopin. Z okazji 210 rocznicy urodzin artysty, a także w ramach promocji XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego publikujemy regularnie cykl prezentacji związanych z Chopinem, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Dotąd ukazały się trzy odcinki cyklu.

Fizycy polscy związani z Litwą.
Senat RP ogłosił 2020 Rokiem Fizyki. W ramach jego obchodów przygotowujemy cykl przestawiający sylwetki wybitnych uczonych tej specjalności, którzy pochodzeniem lub działalnością byli związani z Litwą i Wilnem. Pierwszy odcinek w przyszłym tygodniu.

Biblioteka w sieci. Bartosz Frątczak utrzymuje kontakt z czytelnikami za pośrednictwem filmów promocyjnych, publikowanych w internecie. Pierwsze filmy zostały opublikowane 20 marca.

Planujemy kolejne kampanie promocyjne w internecie poświęcone m. in. stuleciu urodzin św. Jana Pawła II i Bitwy Warszawskiej, 40-leciu Solidarności oraz 10-leciu Katastrofy Smoleńskiej.

Instytut Polski w Wilnie

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji