Jest lista finalistów plebiscytu „Polak Roku 2019”


Fot. wilnoteka.lt
Znana jest lista dziesięciu finalistów tegorocznej, 22. edycji plebiscytu dziennika „Kurier Wileński” - „Polak Roku 2019”. Są to przedstawiciele oświaty, kultury, nauki, praworządności i Kościoła. Zwycięzcę wybiorą czytelnicy i kapituła składająca się z laureatów poprzednich edycji.
W obradach kapituły, która wytypowała dziesięciu finalistów plebiscytu uczestniczyli: redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski oraz posiadacze tytułu „Polak Roku”: Zofia Matarewicz, Barbara Kosinskienė, Edward Trusewicz, siostra Michaela Rak, Jadwiga Sinkiewicz, Anna Adamowicz, Regina Markiewicz i Edyta Tamošiūnaitė.

Członkowie kapituły uwzględniali przede wszystkim wkład kandydata w dziedzinie rozwoju polskiej kultury, w zachowaniu i propagowaniu polskości na Litwie, promowaniu dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

Są to:

Marian Adamowicz, były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach
Ewelina Dobrowolska, działaczka społeczna, prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka
Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie
Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach
Wioletta Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”
Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
s. Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, inicjatorka otwarcia Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce
Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny samorządu rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR
Henryk Sielewicz, astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim
prof. Ryszard Świackiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce

Teraz głos mają czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” – do 31 grudnia będzie trwało głosowanie, które polega na wysyłaniu do redakcji wyciętych z gazety i wypełnionych kuponów. Można je będzie również wrzucać do specjalnej skrzynki, która zostanie umieszczona w recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W styczniu 2020 roku kapituła zbierze się raz jeszcze, żeby zliczyć nadesłane głosy.

Na podstawie: kurierwilenski.pl