IV Zjazd Polaków i Polonii z Zagranicy


Fot. wilnoteka.lt
Od 24 do 26 sierpnia w Warszawie i Pułtusku będzie obradował IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Honorowy patronat nad zjazdem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Pierwszym punktem IV Zjazdu Polaków i Polonii z Zagranicy będzie złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie w dniu 24 sierpnia o godzinie 9. O godzinie 10 w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce odprawiona zostanie msza święta. Następnie na Zamku Królewskim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przywita zebranych. Otwarcie obrad nastąpi w Sali Plenarnej Sejmu RP.

Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy zostały zapoczątkowane już po pierwszej wojnie światowej, po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. I Światowy Zjazd Polaków z Zagranicy odbywał się w dniach 14-18 lipca 1929 r. w Warszawie. Uczestniczyło w nim 98 delegatów z 18 krajów i 5 delegatów z Wolnego Miasta Gdańska. Delegaci z Litwy - nie otrzymali wiz wyjazdowych. Z powodu zaszłości historycznych zmieniała się nazwa kolejnych zjazdów. I Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy odbył się w 1992 r. w Krakowie. Przybyło na niego około 2 tysięcy Polaków z całego świata.

Tegoroczny zjazd będzie się odbywał w dwóch miastach: Warszawie i Pułtusku. W pierwszym dniu w Warszawie, po części uroczystej, zostaną wygłoszone referaty. Tematy są następujące: Polonia wczoraj, dziś i jutro; Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski; Oświata polska i polonijna poza granicami kraju; Duszpasterstwo polonijne; Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą. 25 i 26 sierpnia delegaci spędzą w Pułtusku, poświęcając czas na prace w 5 komisjach problemowych. Praca w komisjach dotyczyć będzie tematów podjętych w referatach.

Pracami przygotowawczymi kieruje Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem wiceprezes Rady Polonii Świata Heleny Miziniak. Planuje się, że udział w zjeździe weźmie około 250 delegatów. Głównym organizatorem jest Rada Polonii Świata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Na podstawie: zjazdpolonii.pl, euwp.eu