I tom „Wileńskiego ABC” z autografem autora


Fot. wilnoteka.lt
Uwaga! Wszystkich zainteresowanych nabyciem I tomu „Wileńskiego ABC” w cenie promocyjnej z autografem autora zapraszamy we czwartek po południu do holu przy księgarni „Elefas” w wileńskim Domu Kultury Polskiej. Od godziny 17.00 do 18.00 Waldemar Wołkanowski będzie podpisywał swoją najnowszą książkę, wydaną w ramach naszego nowego projektu – serii wydawniczej „Biblioteka Wilnoteki” we współpracy z Wydawnictwem Artprint, przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Publikacja „Wileńskie ABC. Ludzie – miejsca – historie” nie jest typowym przewodnikiem po stolicy Litwy, opisującym dzieje tego miasta i najważniejsze zabytki. Nasze ABC jest „abecadłem” dla bardziej zaawansowanych miłośników Wilna – zarówno wilnian, którym wciąż brakuje czasu i okazji na lepsze poznanie własnego miasta, jak i powracających „do siebie” wilniuków z całego świata oraz sympatyków naszego grodu, którzy mają zaliczone „Wilno na weekend”, a mimo to wciąż chcą tu powracać. Pod każdą literą kryje się opowieść o jakimś zakątku Wilna z końca XIX – pierwszej połowy XX w., uzupełniona o liczne zdjęcia oraz plan sytuacyjny, ukazujący ówczesną i dzisiejszą zabudowę. 

I tom „Wileńskiego ABC” z autografem autora
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
16 lipca 2020 r., godz. 17.00
Data: 
16.07.2020 - 17:00