Grypa atakuje


Szpital Uniwersytecki na Antokolu w Wilnie, fot. vual.lt
Według danych Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS w Wilnie - we wrześniu zwiększyła się liczba osób chorych na grypę i zapadających na choroby dróg oddechowych. Tendencja zwiększającej się liczby zachorowań na choroby dróg oddechowych jest widoczna w całej Europie.
Jak podaje Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS w Wilnie, w ubiegłym tygodniu zanotowano ponad 52 przypadki zachorowań na grypę wśród 10 tys. osób. Na początku miesiąca natomiast wskaźnik zachorowań był o wiele niższy i wynosił niewiele ponad 39 przypadków na 10 tys. osób.

Najmniej zachorowań na grypę i choroby dróg oddechowych zanotowano w Telszach (38,48 przypadków na10 tys.osób), najwięcej natomiast w rejonie wileńskim (64,51 przypadków na 10 tys. osób). Porównując dane z 2011 roku, trzeba zauważyć, że wskaźnik zachorowań wzrósł w całej Litwie.

Chociaż do wybuchu epidemii jeszcze daleko, lekarze apelują, by mieszkańcy zaczęli bardziej dbać o swój organizm. Stan epidemii ogłasza się, gdy wskaźnik przekracza próg 100 chorych na 10 tysięcy osób. 

Na podstawie: ulac.lt