Gmach Poczty Głównej w Wilnie – na sprzedaż


Budynek Poczty Głównej w Wilnie, fot. madeinvilnius.lt
Zarządzana przez państwo Poczta Litewska zamierza sprzedać budynek Poczty Głównej w Wilnie – przedsiębiorstwo ogłosiło przetarg na konsultacje i pośrednictwo w jego sprzedaży. Zwycięzca konkursu będzie musiał wycenić mienie, przedstawić rekomendacje dotyczące zwiększenia możliwości jego sprzedaży oraz ceny za budynek, sposobów i terminów sprzedaży oraz zorganizować sprzedaż budynku.Przypomnijmy, jeszcze w 2017 roku Poczta Litewska ogłosiła o zamiarach sprzedaży głównych budynków pocztowych w trzech największych miastach kraju ze względu na fakt, że są w zasadzie nieużytkowane, zaś koszty ich utrzymania są wysokie. Wówczas to ogłoszono przetarg na sprzedaż mienia – budynek Poczty Głównej w Wilnie wyceniono na ponad 11 mln euro, w Kownie – na prawie 1,62 mln euro, w Kłajpedzie – na 1,57 mln euro. Realizację przetargu wstrzymało jednak wówczas zarządzające Pocztą Główną Ministerstwo Komunikacji RL.  

Gmach Poczty Głównej w Wilnie wybudowany został w 1886 r. według projektu jednego z najwybitniejszych architektów wileńskich owego okresu - Juliana Januszewskiego. Łączy w sobie cechy neorenesansu i neoklasycyzmu. W 1969 r. został zrekonstruowany według projektu Algimantasa i Vytautasa Nasvytisów – litewscy wirtuozi architektury zachowali podkreślające unikalność budynku linie neorenesansowe i neoklasycystyczne, dostosowując wnętrze do potrzeb poczty.

Kierownik Poczty Litewskiej Asta Sungailienė w maju br. poinformowaa, że budynki Poczty Głównej w Wilnie i Kłajpedzie miałyby zostać sprzedane, natomiast gmach Poczty Głównej w Kownie który ogłoszony już został chronionym przez państwo obiektem dziedzictwa kulturowego, miałoby wykupić u Poczty Litewskiej państwo.   

Wybudowany w 1932 r. według projektu słynnego architekta Feliksasa Vizbarasa gmach Poczty Głównej jest jednym z najważniejszych państwowych reprezentacyjnych budynków modernistycznych okresu międzywojennego. Stał się jednym z najbardziej wyrazistych akcentów architektonicznych tymczasowej stolicy.

W 2015 r. Komisja Europejska nadała budowlom modernistycznym w Kownie, w tym – budynkowi Poczty Głównej, Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Podjęto starania, by architektura modernistyczna Kowna została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Gmach Poczty Głównej w Kownie, fot. lt.wikipedia.org

Na podstawie: bns.lt, post.lt, inf. wł.