Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim


Fot. organizatorów
Jak co roku maturzyści szukają odpowiedzi na następujące pytania: Jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybrać? Czym się należy kierować przy podejmowaniu decyzji, która może zaważyć na przyszłości? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza na kierunek studiów Filologia polska (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).


Dlaczego warto?

Studia na Uniwersytecie Wileńskim to:
 • wykształcenie humanistyczne na wysokim poziomie europejskim;
 • zapoznanie się z kulturą pogranicza polsko-litewskiego, ze wspólną spuścizną historyczną;
 • staże zagraniczne: możesz wybierać spośród 200 uczelni europejskich (w tym – ponad 30 polskich);
 • możliwość wyboru 50 proc. treści kształcenia (między innymi – z listy 20 języków obcych, jak też z propozycji innych kierunków UW);
 • możliwość wyboru specjalizacji równoległej (np. skandynawistyka, germanistyka, iberystyka, psychologia, pedagogika i in.).
Przyjmowani są zarówno absolwenci szkół polskich, jak i osoby z „zerową” znajomością języka polskiego.

Zostań nauczycielem
UW oferuje kilka możliwości wyboru specjalizacji pedagogicznej i uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela ze stypendium rządu litewskiego w wysokości 300 euro miesięcznie:
 1. studia równoległe (od drugiego roku);
 2. roczne studia podyplomowe (po studiach licencjackich); 
 3. studia podstawowe Pedagogika przedmiotu (Dalyko pedagogika): polonistyka + język obcy (angielski, niemiecki lub francuski).
Możliwości kariery:
 • w instytucjach międzynarodowych i dyplomatycznych;
 • w filiach instytucji polskich na Litwie lub za granicą;
 • w mediach polskich na Litwie;
 • w biurach tłumaczeń;
 • w logistyce i urzędach celnych;
 • w sferze kultury, oświaty i turystyki.
Miejsca zatrudnienia absolwentów:
 • Ambasada RP w Wilnie;
 • Instytut Polski w Wilnie;
 • TVP Wilno, radio Znad Wilii;
 • biura Vertuum, AJ Projects;
 • urzędy celne w Wilnie, Ławaryszkach;
 • szkoły polskie na Wileńszczyźnie;
 • Samorząd Rejonu Wileńskiego, Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa i in.

Data: 
15.07.2020 - 09:00 - 10:00