Europarlament: w obronie praw mniejszości na Litwie


Z inicjatywy posłów Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w PE złożono oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie.
Autorami dokumentu są polscy i węgierscy posłowie z Grupy Konserwatywnej: Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski i Lajos Bokros oraz eurodeputowany Ludowców - Jarosław Kalinowski.

Tekst deklaracji zwraca uwagę na najbardziej istotne problemy polskiej mniejszości narodowej na Litwie: nakaz usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic, kary pieniężne nakładane na samorządy za stosowanie nazw dwujęzycznych, zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości narodowej, czy plany likwidacji ponad 100 klas z mniejszościowym - głównie polskim - językiem nauczania.

"Parlament Europejski wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowych, (...) wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie" - czytamy w tekście rezolucji. "Liczymy na to, że międzynarodowy i ponadpartyjny charakter naszej deklaracji pozwoli nam zjednać przychylność jak największej liczby posłów. Poszanowanie praw mniejszości narodowych to kwestia absolutnie podstawowa w kontekście europejskich standardów, a nie tylko partykularny problem Polaków na Litwie" - mówił Czarnecki.

Zgodnie z art. 123 Regulaminu PE, oświadczenie zostanie przyjęte, jeżeli podpisze się pod nim większość członków Parlamentu Europejskiego w ciągu trzech miesięcy. W tym wypadku przewodniczący PE będzie zobowiązany przekazać tekst deklaracji rządowi Republiki Litewskiej jako oficjalne stanowisko PE.