Czy warto być dawcą krwi?


Fot. wilnoteka.lt
Przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia Litwy odbyła się pikieta pod hasłem „Jeden dawca - jedno badanie”, która miała na celu wprowadzenie indywidualnego badania krwi dawcy. Jednen z inicjatorów pikiety, aktor Andrius Bialobžeskis, powiedział, że choć Litwa należy do rodziny krajów unijnych, to jej obywatele wciąż żyją w ciemnym średniowieczu.
Większość uczestników akcji przyznała, że popiera krwiodawstwo, jednak podczas oddawania krwi muszą być zachowywane normy europejskie. Obecnie krajowe centra krwiodawstwa, wykonując badania, mają prawo w jednej probówce mieszać krew kilku, a nawet kilkunastu dawców, co staje się główną przyczyną rozpowszechniania się wirusa hepatitis (wirusa zapalenia wątroby).

Pikietujący podkreślali, że badając jednocześnie krew kilku dawców, bardzo trudno jest wykryć wirus. Jednak tego typu badanie jest tańsze i szybsze niż indywidualne badanie. A. Bialobžeskis zaznaczył, że od pięciu lat do wprowadzenia indywidualnych badań krwi brakuje jednego podpisu ministra. „Badanie indywidualne kosztowałoby około 60 litów, ale to jest o wiele taniej, niż leczenie żółtaczki, które może kosztować nawet 60 tys. litów. Kiedyś podobnie walczyliśmy o wprowadzenie jednorazowych strzykawek, które dzisiaj są już normą” - mówił aktor.

Uczestnicy pikiety protestowali również przeciw odpłatnemu krwiodawstwu. Dawca za 450 ml krwi otrzymuje około 40 litów. W latach 2005-2010 wirusy hepatotropowe wykryto w 165 probówkach krwi, które w większości przypadków należały do osób oddających krew odpłatnie. Rozpowszechnienie wirusów hepatotropowych wśród litewskich dawców krwi jest 10 razy większe niż w Estonii, 17 razy większe niż w Polsce, 95 razy większe niż we Włoszech i 375 razy większe niż w Niemczech.

Pikietujący przekazali petycję Ministerstwu Ochrony Zdrowia, zachęcali w niej do dokładnej analizy procesu badania krwi oraz zabronienia odpłatnego krwiodawstwa.

Pikieta ta była trzecią próbą zwrócenia uwagi władz kraju na bezpieczne krwiodawstwo. W 2010 r. odbyła się pierwsza pikieta pod hasłem „Nie pozwólmy oszczędzać kosztem własnego życia”. W ubiegłym roku instytucje medyczne przygotowały rekomendacje dotyczące indywidualnych badań krwi.  

Na podstawie: BNS, 15min.lt