Ceny paliwa a gospodarka Litwy


Fot. wilnoteka.lt
Rekordowo wysokie ceny paliwa w tym roku niewątpliwie będą miały duży wpływ na gospodarkę Litwy. Wpłyną przede wszystkim na wewnętrzną konsumpcję, przyczynią się do wzrostu cen i ograniczą inwestycyjne możliwości przedsiębiorstw. Wszystko to będzie miało wpływ na rynek pracy.
"Cena paliwa miała bardzo negatywny wpływ na tendencje konsumpcji wewnętrznej i, naszym zadaniem, nadal będzie miała trojaki wpływ" - powiedział podczas konferencji litewskich przemysłowców analityk Aleksandras Izgorodinas. Jego zdaniem zmniejszają się wydatki mieszkańców głównie na towary nie pierwszej potrzeby, przedsiębiorstwa narażone będą na utratę zysków, zmniejszenie inwestycji, co negatywnie wpłynie na tempo zmniejszenia poziomu bezrobocia.

W opinii litewskich przemysłowców, wzrost ceny produktów ropopochodnych na litewskich konsumentów wpłynął silniej niż na mieszkańców Łotwy i Estonii. Na Litwie wydatki na paliwo stanowią 6,6 procent ogółu wydatków, natomiast na Łotwie i w Estonii - odpowiednio 5,8 i 4,8 procent, podczas gdy w Unii Europejskiej 4,9 procent.

Przemysłowcy apelują o zmniejszenie akcyzy na paliwo do minimalnej ustalonej przez Komisję Europejską. Ministerstwo finansów twierdzi, że zmniejszenie akcyzy na paliwo doprowadzi do zmniejszenia wpływów budżetowych i wówczas konieczne byłoby ponowne rozpatrzenie budżetu państwa. Mogłoby to oznaczać zmniejszenie kwoty wcześniej przeznaczonej na potrzeby socjalne, oświatę, ochronę zdrowia.

W kwietniu sejm poparł projekt Ustawy o akcyzach, który przewiduje zmniejszenie akcyzy na paliwo. Do czerwca projekt ten ma być omawiany w komitetach. Inicjatorzy projektu twierdzą, że zmniejszenie akcyzy do poziomu 1240 litów za 1000 litrów benzyny pozwoli zmniejszyć cenę litra benzyny o około 30 centów.

Na podstawie: delfi.lt