Barbara Sosno laureatką Nagrody im. Macieja Płażyńskiego


Barbara Sosno, fot. wilnoteka.lt
Dziennikarka Radia "Znad Wilii", Barbara Sosno, jest jedną z laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. Nagrodę przyznano jej w kategorii "Dziennikarz medium polonijnego" za cykl audycji o problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.
Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim, w czterech kategoriach: "Dziennikarz medium polonijnego", "Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne", "Dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polonii" oraz "Redakcja medium polonijnego".  

W kategorii "Dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne" laureatką została Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika "Uważam Rze" za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach "Bunt straceńców" i "Tragarze obciążeń".

W kategorii "Dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii" laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w "NRC Handelsblad" na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii "Redakcja medium polonijnego" laureatem jest redakcja "Nowego Dziennika - Polish Daily News" z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika "Dom Polski" wydawanego w Tomsku, za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody - działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka i nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii "Redakcja medium polonijnego" stanowi statuetka. Nagroda im. Macieja Płażyńskiego powstała z inicjatywy Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, marszałka województwa pomorskiego i Fundacji Pomorskiej. Honorowe patronaty nad nagrodą objęli: marszałek Senatu RP i minister spraw zagranicznych.

Wręczenie nagród obędzie się 20 października w Gdyni.

Na podstawie: Radio "Znad Wilii"