Akcja „Wileńszczyzna - powodzianom”


Foto radio "Znad Wilii"
Ze względu na tragedię powodzi w Polsce Ambasada RP w Wilnie, Związek Polaków na Litwie oraz media polskie inicjują akcję „Wileńszczyzna - powodzianom”.
Osoby chcące wesprzeć rodziny, które ucierpiały z powodu powodzi w Polsce, mogą wpłacić pieniądze na konto Ambasady RP w Wilnie:

Lenkijos Respublikos Ambasada Vilniuje
Įmonės kodas - 9175238
Nr konta LT 34 2140 0300 0014 7639 Bank Nordea, z dopiskiem: Wileńszczyzna – powodzianom.

Pieniądze można też przekazać w dniach pracy od 9.00 do 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, pokój 203, i w redakcji Radia "Znad Wilii", al. Lasvės 60, 18 piętro.

Informacja pod numerem telefonu w Radiu "Znad Wilii": 2490877

W 1997 roku, podczas tzw. powodzi tysiąclecia, z inicjatywy Radia "Znad Wilii" na rzecz powodzian Polacy na Litwie zebrali ponad 456 tys. litów. Natomiast podczas powodzi w 2001 roku z inicjatywy Związku Polaków na Litwie zebrano 350 tys. litów.