Abp Stanisław Gądecki dokonał zawierzenia Polski św. Józefowi


Na zdjęciu (drugi od lewej): abp Stanisław Gądecki, fot. ekai.pl/Ewa Kotowska-Rasiak
„Św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im” – mówił abp Stanisław Gądecki, który we czwartek, 7 października, przewodniczył mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Uroczystość ta była centralnym wydarzeniem obchodzonego Roku Świętego Józefa w Polsce.

Słowa powitania do zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium św. Józefa skierował bp Damian Bryl.

„Kościół zawsze upatrywał w św. Józefie niezwykłego orędownika, opiekuna i przewodnika po drogach wiary. Tutaj w Kaliszu św. Józefa czcimy z wielkim oddaniem od wielu wieków. Patriarcha z Nazaretu towarzyszy nam w szczególny sposób. Doświadczamy jego niezwykłej bliskości i opieki” – mówił biskup kaliski.

„Pragniemy, aby św. Józef opiekował się nami w tym trudnym czasie. Chcemy go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, ojczyzny i Kościoła w Polsce. Chcemy prosić, aby był naszym przewodnikiem, aby pomógł nam odczytywać wolę Bożą. Dzisiaj chcemy prosić go, aby za nami orędował i uczyć się od niego życia oddanego Bogu i bliźnim” – powiedział bp Bryl.

Następnie bp Łukasz Buzun odczytał list papieża Franciszka, który napisał, że ogłaszając w Kościele Powszechnym Rok Świętego Józefa, zachęcił lud Boży do modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa i do naśladowania jego cnót.

„Św. Józef wierny otrzymanemu od Boga powołaniu i misji nieustannie stoi na straży małżeństwa, rodziny i życia. Stale uczy, że uznanie prymatu Stwórcy jest zaproszeniem go do swojego życia, do swojej rodziny, społeczeństwa i narodu” – podkreślał papież.

Podziękował duchowieństwu i wiernym za inicjatywę dokonania zawierzenia.

„Dziękując duchowieństwu i wiernym w Polsce za szlachetną inicjatywę zawierzenia narodu i Kościoła św. Józefowi, wszystkim, którzy dokonują tego aktu życzę nieustannego wzrastania w świętości i łasce” – napisał Franciszek.

W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki mówił o roli św. Józefa jako opiekuna małżeństw, rodzin, życia, dobrej pracy ludzkiej, Ojczyzny i całego Kościoła.

Wyjaśniając rolę św. Józefa jako opiekuna małżeństw i rodzin, zwrócił uwagę na znaczenie małżeństwa nie tylko w życiu społecznym, lecz także duchowym – jako obrazu miłości między Chrystusem a Kościołem.

„Józef uczy nas Bożej logiki, która przypomina nam, że miłość to nie tylko uczucie ani krótka chwila, ale decyzja na całe życie. Małżeństwo to coś więcej niż wspólne zamieszkanie partnerów seksualnych. Tylko bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby może dać każdemu poczucie spełnienia i szczęścia” – powiedział metropolita poznański, zwracając również uwagę na misyjny wymiar małżeństwa.

Podkreślił, że dzieło odbudowy wiary trzeba zacząć od siebie; nie przejmując się trudnościami, przeciwnościami i podziałami – żyć Ewangelią.

Nawiązując do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zaapelował o zgodę na uruchomienie korytarzy humanitarnych.

Zaznaczył, że św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im.

„Także my żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu. Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej – pozbawionej uwikłań w partyjne zależności – kontroli. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie” – ubolewał hierarcha, mówiąc o konieczności powierzenia św. Józefowi Polski.

Zwrócił też uwagę na znaczenie św. Józefa jako patrona Fundacji, która ma zajmować się pomocą dla ofiar wykorzystania seksualnego oraz prewencją, „aby nigdy więcej nie uczyniono krzywdy dzieciom, młodzieży i niepełnosprawnym”.

Po komunii św. abp S. Gądecki odczytał akt Zawierzenia św. Józefowi Narodu i Kościoła w Polsce. Miało to miejsce przed cudownym obrazem św. Józefa, w obecności abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, bp Damiana Bryla, ordynariusza kaliskiego i ks. prał. Jacka Ploty, kustosza sanktuarium.

Akt jest wyrazem wiary w nadzwyczajną opiekę św. Józefa nad całym Kościołem i Polską, pokorną prośbą o pomoc w walce z mocami ciemności, o wierność obietnicom chrzcielnym, a także o opiekę nad polskimi rodzinami, dziećmi, młodzieżą oraz osobami chorymi, samotnymi i starszymi. Jest to zarazem zobowiązanie do walki ze złem i życia zgodnie z wolą Bożą.

Pełny tekst Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce św. Józefowi jest tutaj.

Na podstawie: KAI, IAR