22 maja Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”


Fot. gov.pl
Ambasada RP w Wilnie, wileńska młodzież i stowarzyszenie „Sporto renginiai” w najbliższą niedzielę, 22 maja, organizują tradycyjny już Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W Polsce bieg został zapoczątkowany w 2013 r. przez Fundację Wolność i Demokracja. Dzięki zaangażowaniu wileńskiej młodzieży w Wilnie w parku Zakręt bieg odbędzie się po raz ósmy. Zarejestruj się i weź w nim udział!Biegacze będą mieli do wyboru jeden z trzech wybranych dystansów: 1963 m, 5 km i 10 km. Poprzez udział w biegu symbolicznie oddany zostanie hołd żołnierzom, dla których wojna nie skończyła się 8 maja 1945 roku, tym, którzy nie chcieli i nie potrafili pogodzić się z narzuconym ustrojem państwa i sowiecką dominacją. Ryzykując swoje życie, stanęli do nierównej walki w imię ideałów, które były im bliskie i których nie chcieli się wyrzec – wolności, sprawiedliwości i nade wszystko prawdziwej niepodległości. 

Tegoroczny bieg odbywa się również z okazji Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (25 maja), ustanowionego na pamiątkę rotmistrza Witolda Pileckiego. Wychowany na wileńskim Zarzeczu Pilecki jako ochotnik trafił do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Tam stworzył ruch oporu i dostarczył światu raport na temat popełnianych przez Niemców zbrodni. Aresztowany w 1947 r. przez UB, został przez komunistyczny reżim skazany w pokazowym procesie politycznym na karę śmierci, którą wykonano  w dniu 25 maja 1948 roku. 

„Od ponad dwóch miesięcy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna będącą wynikiem agresji Rosji na Ukrainę. Obserwując sytuację na Ukrainie, widzimy, jak ogromną rolę odgrywa wychowanie młodych ludzi, przypominanie im o historii, która niestety jak widzimy po raz kolejny lubi się powtarzać. Uczenie młodzieży o naszych bohaterach, w tym oczywiście o żołnierzach niezłomnych kształtuje patriotyczne postawy, gotowość do rozumienia państwa jako dobra wspólnego, któremu chcemy i powinniśmy służyć” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Tegorocznej edycji Biegu towarzyszyć będzie także wystawa „Podziemie łączy / Pogrindis jungia”, przedstawiająca w obu językach historię polskiego i litewskiego podziemia, uwzględniająca wątki współpracy Polaków i Litwinów w okresie II wojny światowej oraz po niej. Wystawa powstała na bazie albumu, który w ubiegłym roku wydała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców. 
            
Co roku w biegu bierze udział kilkuset uczestników, wśród których liczną grupę stanowią uczniowie polskich szkół na Litwie, harcerze, litewscy żołnierze, mieszkańcy oraz goście Wilna.

W niedzielę, 22 maja, bieg rozpocznie się o godz. 10.00.

Już dzisiaj możesz się zarejestrować pod adresem: http://sportorenginiai.lt/registracija/67

20-22 maja z każdego zakątka Litwy możesz również wziąć udział w wirtualnym biegu na 5 lub 10 km.

Chcesz pobiec wirtualnie? Wszystko co musisz zrobić to:
1. Zarejestrować się: http://sportorenginiai.lt/registracija/67
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy na bieg wirtualny: https://bit.ly/3J99DG3
3. W dniach 20-22 maja pokonać dystans 5 lub 10 km.
4. Zarejestrować i zapisać swój czas i dystans w dowolnej aplikacji sportowej i podzielić się nim z nami na Facebooku: https://www.facebook.com/events/746249699747575

Zwycięzcy biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uhonorowani pamiątkowymi pucharami, zaś wszyscy, którzy dotrą do mety otrzymają pamiątkowe medale.  

Strona wileńskiej edycji biegu na FB: www.tropemwilczym.lt

Kim są Żołnierze Wyklęci?

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.  Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Na podstawie: gov.pl, prezydent.pl