156. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego


Na zdjęciu: Józef Piłsudski, fot. pl.wikipedia.org
156 lat temu, 5 grudnia 1867 roku, w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, marszałek Polski, Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny Wojska Polskiego. Mąż stanu, polityk, twórca Legionów, architekt niepodległości Polski i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej. Położył wielkie zasługi dla odbudowy niepodległej Polski, wszedł do panteonu bohaterów narodowych. Zmarł 12 maja 1935 roku.Z jego osobą jest związanych wiele przełomowych wydarzeń. W okresie I wojny światowej był dowódcą Legionów Polskich, a jego powrót do ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się sygnałem do ogłoszenia niepodległości Polski.

Jako Naczelny Wódz Wojska Polskiego Józef Piłsudski zorganizował w 1919 roku zbrojny opór przeciwko najazdowi bolszewickiemu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odniósł wiele zwycięstw, między innymi – spektakularne w sierpniu 1920 roku w Bitwie Warszawskiej, rozstrzygającej o losach tej wojny i o niepodległości kraju. Bitwa przeszła do historii jako „Cud nad Wisłą”. J. Piłsudski jest uważany za ojca polskiej niepodległości i jednego z największych Polaków XX wieku.

W wolnym kraju sejm powierzył Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa. Został też pierwszym marszałkiem Rzeczypospolitej.
 
Podczas II wojny światowej, a także w okresie PRL, kult marszałka Józefa Piłsudskiego był zwalczany przez władze, jednak z przeciwnym skutkiem – uznanie jego zasług i poszanowanie wśród Polaków ulegało wzmocnieniu.

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku Piłsudski jest uważany za jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski.

W poniedziałek, 4 grudnia, w Belwederze posiedzeniem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej upamiętniono 156. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas wydarzenia szef UdSKiORJan Józef Kasprzyk uhonorował prezesa Instytutu Pamięcia Narodowej dr. Karola Nawrockiego medalem „Pro Bono Poloniae”.

Na podstawie: IAR, PAP