Zamek Królewski w Warszawie i Pałac Władców kontynuują współpracę


Na zdjęciu (od lewej): dr Vydas Dolinskas i prof. Wojciech Fałkowski, fot. Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Pałac Władców) w Wilnie wznowiły umowę o długoterminowej współpracy strategicznej. Dokument we środę, 25 maja, w Warszawie podpisali kierownicy obu placówek prof. Wojciech Fałkowski i dr Vydas Dolinskas.


Zawarta umowa zakłada prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizowanie konsultacji, konferencji, cykli wykładów.

Jak podkreślił podczas uroczystości podpisania dokumentu dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski, „po pandemii na całym świecie w dostrzegalny sposób spadło zapotrzebowanie na kulturę, muzea powinny więc poszukiwać nowych form, w inny sposób przemawiać do zwiedzających, by znowu dotrzeć do ich serc”. 

Z kolei dyrektor Pałacu Władców dr Vydas Dolinskas zaznaczył, że „Zamek Królewski w Warszawie i Zamek Królewski na Wawelu to pierwsi i najważniejsi, strategiczni partnerzy Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich – właśnie dzięki ich wsparciu nasze muzeum szybko stało się znane w Europie jako niezawodny i kompetentny partner. Zaczęliśmy od konsultacji przy odbudowie Pałacu Władców w Wilnie. Później były pierwsze wystawy, konferencje międzynarodowe… Polacy w dużej mierze się przyczynili do organizowania wystaw, rozwoju działalności edukacyjnej. Podczas pandemii nasze więzi nie mogły być bardzo intensywne, chociaż udało się zorganizować dużą wspólną wystawę, poświęconą rocznicy Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Zamek Królewski w Warszawie zaproponował wznowienie programu wymiany specjalistów, planowanie nowych wystaw i imprez. Mamy też bardzo konkretne plany, o których zwiedzający Pałac Władców dowiedzą się już wkrótce”.

Podpisanie umowy pomiędzy Zamkiem Królewskim w Warszawie a Muzeum Narodowym Pałacem Wielkich Książąt Litewskich odbyło się w trakcie wieczoru, podczas którego zaprezentowano publikacje na temat otwarcia na Zamku Królewskim w Warszawie wystawy „Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta” oraz odbył się pokaz map z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego „Polonia et Lithuania et Ucraina”.

Przypomnijmy, we wtorek, 24 maja, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie dyrektor Pałacu Władców dr V. Dolinskas odebrał przyznaną mu Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora.  Jako laureat XXIII edycji Nagrody został doceniony za niezwykłą pracę na rzecz wzmacniania zaangażowania społeczności litewskiej w ochronę i promocję dorobku kulturowego Polski i Litwy.

Na podstawie: valdovurumai.lt