Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora dla dyrektora Pałacu Władców Vydasa Dolinskasa


Na zdjęciu: dr Vydas Dolinskas, fot. Jarosław Jaworski/Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Dyrektor Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (Pałacu Władców) dr Vydas Dolinskas we wtorek, 24 maja, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał przyznaną mu Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora. Jako laureat XXIII edycji Nagrody został doceniony za niezwykłą pracę na rzecz wzmacniania zaangażowania społeczności litewskiej w ochronę i promocję dorobku kulturowego Polski i Litwy.Podczas gali na Zamku Królewskim uhonorowany został również laureat XXII edycji Nagrody wybitny polski polityk i ekonomista prof. Jerzy Hausner.

Jak czytamy w uzasadnieniu, doceniony został za „wszechstronne działania na rzecz wykorzystania i (re)interpretacji dziedzictwa kulturowego jako podstawy komunikowania się i kreatywności oraz ekonomii wartości. Dziedzictwa jako dźwigni regeneracyjnej, w oparciu o którą powstaje trwały ład społeczny i gospodarczy”.

Prezydent Polski Andrzej Duda, który sprawuje patronat honorowy nad galą Nagrody im. Aleksandra Gieysztora, w liście do uczestników uroczystości podkreślił zasługi obu laureatów.

„Pan Doktor Vydas Dolinskas, Dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Książąt Litewskich w Wilnie to wybitny badacz stosunków polsko-litewskich w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stojąc na czele jednej z najważniejszych litewskich instytucji kultury, przybliża Litwinom naszą wspólną jagiellońską i republikańską historię, która jest nieodłączną częścią polskiego i litewskiego dziedzictwa. Wyrazem tego przekonania są zorganizowane przez Pana Dyrektora wystawy i wydarzenia poświęcone «Panu Tadeuszowi», arcydziełu Adama Mickiewicza celebrującemu zarazem polskość i litewskość, czy Konstytucji 3 maja i wzajemnemu zaręczeniu obojga narodów, a także najnowsza ekspozycja prezentująca dziecięcą zbroję Zygmunta Augusta. Zdając sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla obecnych i przyszłych stosunków między naszymi narodami ma właściwe zrozumienie naszej wspólnej historii, dziękuję za wszystko, co robi Pan dla lepszego poznania i upowszechnienia wiedzy o naszych wzajemnych relacjach” – napisał w liście, który podczas uroczystości przeczytał doradca prezydenta Tadeusz Deszkiewicz.

Podczas odbierania nagrody dr Vydas Dolinskas podkreślił, że „najważniejszym słowem w stosunkach pomiędzy narodami, a tym bardziej pomiędzy narodami o wspólnej historii, kulturze i dziedzictwie, jest słowo «wspólna»”.

„Słowo to jednoczyło narody Rzeczypospolitej Obojga Narodów niegdyś, jednoczy lub może jednoczyć spadkobierców tradycji Wspólnoty Obu Narodów również dzisiaj. I nie tylko Polaków czy Litwinów, ale również Ukraińców i Białorusinów. Słowo «wspólna» niweluje możliwość konfliktu o własność dziedzictwa historycznego i tworzy warunki do współpracy i wzajemnego zrozumienia” – powiedział dyrektor Pałacu Władców.


Na zdjęciu (od lewej): dr Vydas Dolinskas, prezes banku Citi Handlowy Elżbieta Czetwertyńska i prof. Jerzy Hausner, fot. Jarosław Jaworski/Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora jest przyznawana od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga za szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat – za uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji oraz instytucje kultury, bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.

Ze względu na pandemię posiedzenie Kapituły Nagrody w 2020 roku nie odbyło się. W związku z tym w 2021 roku Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch nagród za lata 2020 i 2021. Laureatem XXII edycji Nagrody (2020) został prof. Jerzy Hausner, laureatem XXIII edycji Nagrody (221) – dr V. Dolinskas.

Nagroda jest jedną z licznych inicjatyw, dzięki którym bank Citi Handlowy kontynuuje dzieło swego założyciela, Leopolda Kronenberga – finansisty i przedsiębiorcy, mecenasa kultury i filantropa, który swoimi działaniami wspierał wiele dziedzin życia społecznego i kulturalnego.

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat Nagrodę otrzymywali twórcy, animatorzy, wyróżniane nią były nieprzeciętne inicjatywy. Lista laureatów obejmuje szeroki przekrój pod kątem osobowości, działalności oraz rozpoznawalności.

Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: prof. Jerzy Limon, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda, Norman DaviesSpołeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

Na podstawie: bns.lt, valdovurumai.lt, prezydent.pl, alebank.pl