Zakaz wyjazdu do Rosji i na Białoruś dla osób mających dostęp do informacji niejawnej


Na zdjęciu: Vilmantas Vitkauskas, fot. Lukas Balandis/BNS
Osoby mające dostęp do informacji niejawnej będą miały zakaz wyjazdu do Rosji, na Białoruś i innych państw stanowiących zagrożenie, w piątek, 29 września, po posiedzeniu rządowej komisji ds. bezpieczeństwa narodowego poinformował szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas. Listę państw w najbliższym czasie sporządzi Departament Bezpieczeństwa Państwa wespół z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.


Jak zaznaczył Vilmantas Vitkauskas, sam zakaz zostanie przewidziany w przygotowywanych przez Ministerstwo Ochrony Kraju poprawkach do Ustawy o tajemnicach państwowych i służbowych.

„W ustawie określone zostaną ograniczenia i zakazy wyjazdu za granicę dla naszych obywateli posiadających określone zezwolenia (do pracy z informacją niejawną – przyp. red.), byśmy mogli chronić ich samych i informację o wadze państwowej” – podkreślił.

Jak dodał, ograniczenia obejmą około 26 tys. osób.

Na podstawie: bns.lt