Wernisaż wystawy "Harcerskie Lato"


Harcerze, fot. www.rvstudio.webserwer.pl
Dnia 3 września, o godz. 18.00, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się wernisaż wystawy "Harcerskie Lato". Wystawa zaprezentuje, w jaki sposób harcerki i harcerze założyli swoje tegoroczne obozy, jakie mieli zajęcia i co nowego codziennie poznawali.
Lato to czas na przygody, kiedy każda harcerka i harcerz z niecierpliwością czekają przede wszystkim na obóz swojej drużyny. Obozy harcerskie są podsumowaniem rocznej pracy drużyny, dlatego niewątpliwie stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu harcerskim.

Tegoroczne obozy harcerzy i harcerek ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie odbywały się nie tylko w różnych zakątkach Litwy, ale również w Polsce.

„Zbudujemy mały obóz ...“ – tymi słowami zaczyna się jedna z piosenek harcerskich. Wystawa ta zaprezentuje życie obozowe tego lata. Można będzie też zobaczyć na żywo elementy pionierki obozowej. Dzięki współpracy ZHP na Litwie z Muzeum Harcerstwa ZHP w Warszawie można będzie też obejrzeć wystawę poświęconą początkom harcerstwa i oraz jej twórcom.

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie
Partner: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Muzeum Harcerstwa ZHP w Warszawie