W Wilnie eksponowano "Katechizm" Mažvydasa


Fragment strony tytułowej Katechizmu Martynasa Mažvydasa, fot. lnb.lt
Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego zaprosiła dzisiaj wszystkich chętnych do udziału w niecodziennym wydarzeniu. Wilnianie i goście stolicy Litwy mogli obejrzeć "Katechizm" Martynasa Mažvydasa, pierwszej książki wydanej w języku litewskim. Oryginał "Katechizmu", przechowywany w zbiorach biblioteki UW, jest jednym z dwóch zachowanych egzemplarzy cennego druku na świecie. Poza Wilnem kopia drukowanego zabytku literatury litewskiej przechowywana jest w bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pomysł udostępnienia "Katechizmu" Martynasa Mažvydasa zwiedzającym zrodził się przed czterema laty. Ekspozycją zabytkowego druku dyrekcja Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego uczciła kolejną rocznicę założenia najstarszej wileńskiej uczelni i zarazem 20-lecie projektu UNESCO "Pamięć świata". Międzynarodowy projekt ma na celu zgromadzenie najbardziej wartościowych dokumentów - rękopisów, książek, nagrań, filmów, które obrazują historię świata.

Wśród pięciu milionów rękopisów, przechowywanych w archiwach biblioteki UW, na liście litewskiego narodowego rejestru "Pamięci świata" znajduje się dziewięć cennych pozycji. Siedem z nich, w tym wydany w 1547 roku w Królewcu "Katechizm" Martynasa Mažvydasa, ma status zabytku kultury o znaczeniu regionalnym. Kolejne dwa rękopisy wpisane są na listę zabytków o znaczeniu europejskim.

"Katechismusa prasty žadei, makslas skaitima rašta yr giesmes del krikščianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas" albo "Katechizm" Martynasa Mažvydasa zawiera przykłady języka starolitewskiego, który zdaniem indoeuropeistów jest bardzo podobny do sanskrytu. Uważa się, że druk "Katechizmu" miał, na równi z chrztem Litwy i bitwą pod Grunwaldem, decydujący wpływ na istnienie i rozwój państwa litewskiego. Drukowany "Katechizm" dał początek nie tylko litewskiej gramatyce i terminologii, ale także świeckiej poezji i historii muzyki.

Na podstawie: lrytas.lt