Studia na wileńskiej Filii UwB oraz oferty stypendialne NAWA dla przyszłych studentów


UwB_targi_studiów_2022, fot. Wilnoteka
Na wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku trwa rekrutacja na studia wyższe w języku ojczystym. W tym roku zapowiadane jest również uruchomienie nowego kierunku jakim jest Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Z kolei Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza absolwentów szkół polskich na studia w Polsce z programem stypendialnym Anders NAWA. Gdzie i do kiedy można składać wnioski i jak wygląda rekrutacja na jedynej uczelni zagranicznej na Litwie?

Bezpłatne studia w Polsce dla Polonii zawsze cieszyły się popularnością wśród absolwentów polskich szkół na Litwie. Ubieganie się o takie studia było możliwe dzięki złożeniu wniosku w Ambasadzie Polski w Wilnie, pomyślnemu zdaniu egzaminów wstępnych oraz otrzymaniu stypendium rządu polskiego. Od kilku dobrych lat procedura uległa zmianie. Dzisiaj przyszli studenci ubiegający się o studia w Polsce muszą sami, nie za pośrednictwem Ambasady RP, składać wnioski na wybrane przez siebie uczelnie w macierzy. Co więcej, również sami muszą zadbać o stypendium na okres studiów i właśnie ten fakt dzisiaj wzbudza ich największe obawy. Aby młodzież się nie zniechęciła i wiedziała, gdzie szukać niezbędnych informacji o przysługujących stypendiach w czasie studiowania w Polsce Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zorganizowała pod koniec maja spotkanie informacyjne w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, podczas którego zaprezentowała tegoroczne oferty stypendialne.

Za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przyszli studenci mogą ubiegać się o Stypendium im. gen. Andersa dla Polonii. Może je otrzymać 500 osób ze wszystkich tzw. krajów wschodnich.

Program Anders NAWA umożliwia podjęcie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym, w języku polskim oraz uczestnictwo w kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce.

Uwaga! Termin naboru wniosków stypendialnych upływa 15 lipca 2022 roku.

Od prawie piętnastu lat studia w języku ojczystym dla absolwentów polskich szkół na Litwie oferuje wileńska Filia UwB. Jak dotąd przyszli studenci mogli wybierać jeden z trzech kierunków licencjackich (studia 3-letnie): ekonomię, europeistykę bądź informatykę oraz kierunek ekonomiczny na studiach II stopnia. W tym roku, prawdopodobnie zostanie uruchomiony jeszcze jeden kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako studia jednolite (5-letnie) z możliwością uzyskania stopnia zawodowego magistra. Wprowadzenie nowego kierunku jest odpowiedzią władz uczelni na od dawna otrzymywane sygnały ze strony dyrektorów szkół polskich na Litwie oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierzy Szkolnej” o tym, że właśnie nauczyciele klas początkowych i przedszkoli są najbardziej potrzebni. Celem statutowym Filii jest bowiem jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby lokalnego środowiska.

Warto zaznaczyć, że Filia UwB w Wilnie od lat ma podpisaną umowę specjalną z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, która umożliwia studentom Filii ubieganie się o stypendium agencji.

Przypominamy, że rekrutacja na wileńskiej Filii UwB nadal trwa. Więcej o warunkach rekrutacji na stronie https://www.uwb.lt/