Pieszo z Białegostoku do Wilna


U stóp Tej „co w Ostrej świeci Bramie”, fot. wilnoteka.lt
Ponad 250. pielgrzymów z całej Polski wyruszyło dziś z białostockiej archikatedry w 20. Pieszej Ekumenicznej Pielgrzymce z Białegostoku do Wilna. Przed cudowny obraz Matki Miłosierdzia w Ostrej Bramie pielgrzymi dotrą po dziewięciodniowej wędrówce. Tegoroczna jubileuszowa pielgrzymka przebiega pod hasłem „Kościół naszym domem”. Wokół tegoż hasła będą się koncentrować rozważania na trasie przemarszu i homilie podczas codziennej Eucharystii.
Kierownik pielgrzymki ks. Wojciech Dąbrowski podkreśla, że specyfiką białostockiej pielgrzymki do Wilna jest, iż wśród pielgrzymów są ludzie różnych narodowości i wyznań. Dotyczy to także osób, które przyjmują pielgrzymów na terenie Białorusi i Litwy.  
  
Pielgrzymi w ciągu dziewięciu dni pokonają blisko 300 kilometrów, idąc przez tereny Polski, Białorusi i Litwy. W Grodnie dołączy do nich grupa 70. osób z Białorusi wraz z kapłanami. Dwa etapy pielgrzymki prowadzą przez Polskę, cztery dni pielgrzymi idą przez Białoruś i trzy dni przez Litwę. Najkrótszy etap pielgrzymki wynosi 21 km i obejmuje trasę z Kuźnicy Białostockiej do Grodna; najdłuższy odcinek - 44 km - pielgrzymi pokonają na Białorusi, z Nowego Dworu do Radunia. Tradycją lat ubiegłych nawiedzą wszystkie kościoły i cerkwie znajdujące się na szlaku ich pielgrzymowania.

Pielgrzymi dotrą do Ostrej Bramy 24 sierpnia.   

Na podstawie: KAI