Odsłonięcie eksponatu w ramach akcji „Wejście w Historię”


fot. organizatorów
W imieniu Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr. Karola Nawrockiego, mam zaszczyt zaprosić na szczególne wydarzenie. 28 sierpnia br. (najbliższy piątek), w 74. rocznicę wykonania wyroku śmierci na Danucie Siedzikównie ps. Inka, odbędzie się w Muzeum odsłonięcie szczególnego eksponatu. W ramach akcji: „Wejście w historię” zaprezentujemy Państwu fragmenty butów Danuty Siedzikówny ps. Inka, wydobyte w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych w 2014 r. na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. Eksponat został wypożyczony ze zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i będzie prezentowany do 25 października 2020 r. w MIIWŚ.

W uroczystym wydarzeniu odsłonięcia eksponatu weźmie udział p. Jacek Pawłowicz - dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Danuta Siedzikówna urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie na Podlasiu. W lutym 1940 r. jej ojciec został deportowany w głąb ZSRS. Matka zaangażowana we współpracę z AK została rozstrzelana przez Niemców w 1943 r. W grudniu 1943 r. Danuta wstąpiła do AK, pracując jednocześnie w nadleśnictwie w Hajnówce. Po przejściu frontu jego pracowników aresztowało NKWD. Więźniowie zostali odbici przez żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po uwolnieniu Danuta Siedzikówna wstąpiła do 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka. W oddziale służyła z przerwami jako sanitariuszka i łączniczka, aż do aresztowania przez UB 20 lipca 1946 r. Przewieziona do więzienia w Gdańsku była przesłuchiwana i torturowana. Została skazana na karę śmierci i rozstrzelana 28 sierpnia 1946 r.

Do 2014 r. miejsce jej pochówku pozostawało nieznane.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.