Od 1 marca Litwa zamyka przejścia graniczne z Białorusią w Ławaryszkach i Rajgrodzie


Fot. Paulius Peleckis/BNS
W piątek, 1 marca, o północy Litwa zamyka kolejne dwa przejścia graniczne z Białorusią – w Ławaryszkach w rejonie wileńskim i w Rajgrodzie (Raigardas) w samorządzie druskienickim. Częściowo otwarte zostają jedynie dwa przejścia na granicy litewsko-białoruskiej – w Miednikach i Solecznikach. Przypomnijmy, latem 2023 roku Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią w Szumsku w rejonie wileńskim i w Twereczu w rejonie ignalińskim.


Litewskie instytucje argumentują, że w ten sposób mają być rozwiązywane problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, przemytu oraz łamania międzynarodowych sankcji.

Od 1 marca zawieszany jest również ruch pieszych i rowerzystów przez przejścia graniczne w Miednikach i Solecznikach.

Zakazane będzie również wsiadanie i wysiadanie pasażerów na kolejowych punktach kontroli granicznej w Kienie w rejonie wileńskim (na granicy z Białorusią) i Kibartach w rejonie wyłkowyskim (na granicy z obwodem królewieckim (Rosja)) za wyjątkiem przypadków, o których zadecyduje Służba Ochrony Granicy Państwowej.

Liczbę zezwoleń wydawanym białoruskim i litewskim przewoźnikom na wykonywanie regularnych międzynarodowych autobusowych przewozów pasażerskich postanowiono zmniejszyć o 50 procent.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podkreślała wcześniej, że tego typu decyzje to stawianie żelaznej kurtyny. Według niej na zamykaniu przejść kontroli granicznej i izolacji Białorusinów skorzystają wyłącznie autorytarni prezydenci Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin.

Departament Bezpieczeństwa Państwa ostrzegł w ubiegłym roku, że białoruskie służby wywiadowcze próbują werbować osoby podróżujące między Litwą a Białorusią.

Jak podaje litewski resort spraw wewnętrznych, w ubiegłym roku na punktach kontrolnych na granicy z Białorusią sprawdzano osoby prawie 3,9 mln razy, tj. o 25,5 proc. więcej niż w 2022 roku. 66 proc. sprawdzanych osób stanowili obywatele Białorusi.

Obywatele Litwy przekroczyli granicę litewsko-białoruską 684 tys. razy, tj. o 13,4 proc. mniej niż w 2022 roku. Liczba unikalnych podróżujących obywateli Litwy w ubiegłym roku wyniosła prawie 62 tys. i spadła o 17,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Najwięcej obywateli Litwy podróżowało przez przejścia kontroli granicznej w Solecznikach i Ławaryszkach.

Granicę z Litwą przekroczyło 390 tys. unikalnych podróżujących obywateli Białorusi, tj. o 50 proc. więcej niż w 2022 roku.

Na podstawie: bns.lt