Marijus Uzorka uhonorowany odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej


Fot. organizatorów
W czwartek, 10 stycznia 2019 r., przed projekcją filmu „Pan Tadeusz“ w reżyserii Andrzeja Wajdy, towarzyszącej międzynarodowej wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła wysokie odznaczenie państwowe Marijusowi Uzorce, kierownikowi Działu Wystawo-Wydawniczego Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.


Marijus Uzorka
został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Odznaczenie zostało mu przyznane za znaczący wkład w rozwijanie polsko-litewskiej współpracy kulturalnej oraz działania na rzecz promocji wiedzy nt. wspólnej historii dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski.

Marijus Uzorka to znany i ceniony na Litwie oraz poza granicami organizator dużych wystaw międzynarodowych i konferencji naukowych, inicjator poszukiwań ważnych dla Litwy źródeł ikonograficznych, koordynator i inicjator tworzenia bazy danych przechowywanych zagranicą zbiorów lituanistycznych, twórca i realizator eskpozycji stałych w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, autor, koordynator i doradca wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Przez ostatnie dziesięć lat aktywnie uczestnicząc we wszystkich najważniejszych projektach Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, zorganizował 29 projektów wystawienniczych, przyczynił się do powstania 15 katalogów wystaw międzynarodowych i innych projektów wydawniczych, uczestniczył w organizacji 8 międzynarodowych konferencji naukowych, jest autorem licznych artykułów naukowych oraz aktywnie zajmował się innymi projektami dot. dziedzictwa kulturowego.

Pałac Władców jest jedną z najbardziej aktywnie współpracujących litewskich instytucji muzealnych z polskimi instytucjami kultury. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Uzorki, Pałac Władców współpracuje z blisko 50 muzeami, bibliotekami, archiwami i in. instytucjami kultury w Polsce. Najważniejszymi polskimi partnerami Pałacu Władców są: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Uzorka był, m. in. kuratorem takich znaczących wystaw, jak: „Unia Lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki”, poświęcona 440. rocznicy podpisania Unii Lubelskiej (2009), „Jak to było podczas Wielkiej Bitwy... Odsłony Grunwaldu” (2011), „Krzyże znaczą cnotę, a Strzała zwycięstwo... Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy” (2012), „Historyczne gobeliny z królewskich rezydencji w Polsce” (2013). Był również koordynatorem szeregu ważnych wystaw, nawiązujących do historii Polski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego: „Szkatułka Jadwigi Jagiellonki” (2013), „Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława” (2016), „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona“ (2017) pod patronatem Marszałków Sejmu RP oraz RL, a także otwartej pod koniec listopada 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości „Rękopis Pana Tadeusza” (2018). Uzorka jest współautorem kilku istotnych katalogów i publikacji naukowych: „Wawel w Wilnie. Od Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (2009), „Unia Lubelska i jej epoka w twórczości Jana Matejki” (2009), „Sapiehowie – mężowie stanu, mecenasi sztuki i kolekcjonerzy” (2012), „Gobeliny Pałacu Wielkich Książąt Litewskich” (2013), „Arras herbowy Zygmunta Augusta ze zbiorów Wileńskich” (2015), „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona“ (2017). Uzorka aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i realizacji szeregu konferencji naukowych organizowanych przez Pałac Władców i polskie placówki dyplomatyczne: „Unia Lubelska: idea i ciągłość” (2009), „Św. Jadwiga i Litwa” (2010), „Litwa-Polska-Szwecja: związki dynastii europejskich i kontakty historyczno-kulturowe“ (2012), „Litwa-Włochy: związki historyczne” (2014), „Książęta Radziwiłłowie – najsłynniejszy ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego” (2015), „Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie” (2016), „Wiernie poddani jednemu władcy: Litwa i Saksonia pod rządami Wettinów” (2017).

„Niezmiernie cieszę się, że Prezydent RP przychylił się do naszego wniosku i przyznał Marijusowi Uzorce wysokie odznaczenie państwowe. To wyróżnienie, ale też podziękowanie za jego ogromny wkład w rozwój polsko-litewskiej współpracy w obszarze muzealnictwa. Dzięki pracy Marijusa Uzorki, litewska publiczność od wielu już lat może poznawać nieznane dotąd aspekty polskiej oraz wspólnej, polsko-litewskiej, historii. Symboliczne jest też to, że odznaczenie zostało mu przyznane w trakcie trwania największej od lat polsko-litewskiej wystawy – „Litwo, Ojczyzno moja... Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz“, zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości, której Marijus Uzorka był współtwórcą“, powiedział dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

To już drugie odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniające zasługi pracowników Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w rozwój ścisłych dwustronnych więzi kulturowych naszych narodów. W listopadzie 2015 r., podczas uroczystego otwarcia międzynarodowej konferencji naukowej „Książęta Radziwiłłowie - najsłynniejszy ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego”, dyrektor Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dr Vydas Dolinskas został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji