Litwini zainwestują w elektrownie słoneczne w Polsce


Fot. pixabay.com
Fundusze Atsinaujinancios Energetikos Investicijos (AEI) oraz francuski Eiffel Energy Transition porozumiały się w sprawie sprzedaży obligacji o wartości około 30 milionów euro. Pozyskane środki mają być przeznaczone na budowę elektrowni słonecznych w Polsce.


Litewska spółka Atsinaujinancios Energetikos Investicijos planuje zainwestować w 66 elektrowni słonecznych w Polsce o mocy 1 MW każda. Łączna moc planowanych paneli fotowoltaicznych będzie wynosiła 65,6 MW. Projekty mają być realizowane w pobliżu Warszawy do połowy 2020 roku.

Finansowanie budowy będzie zawsze kluczową częścią tego typu projektów. Przeprowadziliśmy już rozmowy z kilkoma potencjalnymi partnerami. Cieszymy się, ze podpisaliśmy umowę w sprawie obligacji z Eiffel Energy Transition Fund” – powiedział Domas Kačinskas, manager w Infrastructure SME Fund.

Atsinaujinancios Energetikos Investicijos (Renewable Energy Investment) należy do inwestorów Lord LB Asset Management oraz Infrastructure SME Fund. Ten ostatni inwestuje głównie w energetykę odnawialną i infrastrukturę. Fundusz zarządza środkami o wartości około 70 miliardów euro.

Eiffel Energy Transition jest funduszem dla inwestorów instytucjonalnych, założonym przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ADEME oraz innych inwestorów z Europy. Zarządzają oni portfelem o wartości 1,3 miliardów euro.

Litwa coraz bardziej aktywnie angażuje się w inwestycje w OZE. Grupa energetyczna Lietuvos energija chce sprzedawać w Polsce energię odbiorcom końcowym i budować elektrownie wiatrowe. W końcu ubiegłego roku została podpisana umowa warunkowa dotycząca nabycia w Polsce projektu parku wiatrowego. Sprzedaż energii odbiorcom końcowym ma się rozpocząć się na początku 2020 r.

W 2017 r. Lietuvos Energija założyła w Polsce spółkę Geton Energy zajmującą się wyłącznie hurtowym handlem energią. W 2018 r. przeszło przez nią 5 TWh energii. Strategia Lietuvos Energija przewiduje również budowę i przejmowanie źródeł OZE na Litwie i zagranicą, w tym w Polsce.

Na podstawie: biznesalert.pl, le.lt