Litwa: sejm zatwierdził budżet na 2024 rok


Fot. BNS
We wtorek, 5 grudnia, sejm Litwy zatwierdził budżet państwa na 2024 rok. Za jego przyjęciem głosowało 73 posłów, przeciwko było 52, 1 parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.
Jest to przedostatni budżet, projekt którego przygotował obecny rząd i ostatni, który przyjął sejm bieżącej kadencji.

Najwięcej dodatkowych środków w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na emerytury i różnego rodzaju świadczenia socjalne, wynagrodzenia dla nauczycieli i utrzymanie dróg.

Średnia emerytura w przyszłym roku wzrośnie o około 66 euro – do 605 euro, zaś średnia emerytura z wymaganym stażem będzie wyższa o 70 euro i wyniesie 644 euro. Z kolei tzw. świadczenie dla osób samotnych wzrośnie o około 3 euro – do 38,23 euro.

Wypłacane na każde dziecko świadczenie, tzw. pieniądze na dziecko w przyszłym roku wzrosną do 96,25 euro miesięcznie, dla rodzin wielodzietnych lub wychowujących dziecko z niepełnosprawnością – do 152,9 euro na każde dziecko, natomiast jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wzrasta do 605 euro.

Wysokość kwoty wolnej od podatku wzrasta o 20 proc., tj. o 126 euro – do 751 euro, natomiast comiesięczna składka ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących działalność indywidualną rośnie z 58,63 euro do 64,49 euro.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie rośnie do 924 euro „na papierze”, tj. do 709 euro „na rękę”.

W przyjętym budżecie zaplanowano środki na dwuetapową podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – po 10 proc. od stycznia i września.  

Wydatki na obronność w nadchodzącym roku przekroczą 2 mld euro i wyniosą 2,75 proc. PKB.

Z powodu rosnącej akcyzy zdrożeje piwo, wino i inne napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Dochody budżetu państwa wyniosą 16,98 mld euro, wydatki – 20,6 mld euro. Deficyt wyniesie 3 proc. PKB.

Na podstawie: bns.lt