Konkurs fotograficzny "Dawne Kresy we współczesnym obiektywie"


Plac Ratuszowy we Lwowie, fot. E. Rzeszodko
Muzeum Niepodległości w Warszawie ogłasza konkurs fotograficzny "Dawne Kresy we współczesnym obiektywie". Autorskie fotografie, wykonane na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej - Kresach, można nadsyłać do 10 stycznia. Tematyka prac jest dowolna: pejzaż, elementy architektury, itp.

Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Fotografie mogą zostać dostarczone:
- za pośrednictwem poczty - odbitka wykonana na papierze fotograficznym (format 21 x 30 cm), bądź płyta CD ze zdjęciami zapisanymi w formacie JPG lub PDF;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozdzielczości do 200 dpi, przystosowanej do wydruku w formacie 21x30 cm i nieprzekraczającej 2,5 Mb.

Prace należy przesyłać:
- pocztą, na adres  Muzeum Niepodległości w Warszawie, Dział - Instytut Kresowy X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25 01-532 Warszawa, do 10 stycznia;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kresowy@muzeumniepodleglosci.art.pl, do 16 stycznia.

Konkurs towarzyszy wystawie "Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego"  realizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Wydawnictwo Ad Rem.

Autorom trzech najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody rzeczowe: publikacje Wydawnictwa AD REM i Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz pamiątkowe dyplomy. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniu 31 stycznia 2011 roku.

Wszelkie szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www organizatora. 

Data: 
27.12.2010 (Impreza całodniowa) - 15.01.2011 (Impreza całodniowa)