Instytut Polski w Wilnie zatrudni koordynatora (koordynatorkę) projektów


fot. skjanow.pl
Kandydat (kandydatka) zostanie zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę na pełen etat (40 godz./tyg.). Wynagrodzenie w przedziale 1300-1600 euro brutto. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym(-ą) kandydatem (kandydatką).


Wymagania: 

  • wykształcenie wyższe (w wyjątkowych przypadkach – w trakcie studiów),
  • biegła znajomość języka polskiego oraz języka litewskiego,
  • pożądana znajomość języka angielskiego,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • znajomość współczesnej polskiej kultury, rozeznanie w świecie kultury w Polsce i na Litwie,
  • samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy,
  •  praca w zespole i zdolności interpersonalne.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2021 roku drogą mailową na adres: vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.pl z dopiskiem „Koordynator projektów IP”. Instytut Polski w Wilnie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami (kandydatkami) oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego(-nej) kandydata (kandydatki).


Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.