Inauguracja nowego roku szkolnego w Podbrodziu


Fot. organizatorów
1 września w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Tegoroczna inauguracja była nieco inna niż zwykle.W związku z ograniczeniami uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się według ustalonego harmonogramu:

  • 9.00 - uczniowie klas pierwszych oraz rodzice,
  • 11.00 - uczniowie klas maturalnych.

Uczniowie  klas 5 – 11 w ustalonym czasie udali się do swoich klas na pierwszą lekcję wychowawczą.

Uroczystość inaugurująca rok szkolny odbyła się w przestronnej auli.

Pani dyrektor Edita Meškovienė życzyła wszystkim uczniom bezpiecznego, owocnego i udanego nowego roku szkolnego oraz dziękowała rodzicom, że wybrali nasze gimnazjum.

Życzenia złożył przewodniczący Rady Gimnazjum Andrej Junda oraz członek Rady Gimnazjum Jolanta Misevičienė.

Dwudziestu czterem uczniom klas pierwszych wręczono wyprawki szkolne. W dwóch najstarszych klasach naukę w nowym roku szkolnym będzie pobierało 39 uczniów. Apel klas maturalnych rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odegrania hymnu. 

W imieniu społeczności gimnazjum składamy serdeczne podziękowania panu  Zbigniewowi Jedzińskiemu posłowi na Sejm Republiki Litewskiej  za zakup ćwiczeniówek dla klas pierwszych, Samorządowi Rejonu Święciańskiego za odnowione i umeblowane pomieszczenia grup wczesnoszkolnych i przedszkolnych,  dyrektorowi zamkniętej spółki akcyjnej Pabradės komunalinis ūkis‘‘ Andreja Jundy oraz starostwa miasta Podbrodzie za  nowo wyremontowane schody.


Fot. organizatorów

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.