,,Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6–8 lat


Mat. prom. organizatorów
4 czerwca – 23 lipca 2018 r. w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9.00 do 11.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w sali 305 będą się odbywały zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6–8 lat ,,Hej, muzyko!”. W sumie odbędzie się 20 spotkań oraz uroczysty koncert.


Edukacja artystyczna jest nie tylko atrakcyjną formą nauki, jest również wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności dziecka.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom piękna dziedziny sztuki, jaką jest muzyka. Warsztaty zainspirują dzieci do kreatywności, nowych pomysłów i inicjatyw.

W programie:
– śpiew (rozśpiewanie, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, artykulacyjne, dynamiczne, melodyczne; ambitus, dynamika, tempo, dykcja, harmonia, frazowanie)
– taniec
– gra na instrumentach (instrumentarium Carla Orffa)
– aktywne słuchanie muzyki
– zabawy muzyczne
– zabawy rytmiczno-ruchowe (metoda Émile’a Jaques-Dalcroze’a)
– improwizacja muzyczna (metoda Émile’a Jaques-Dalcroze’a)

Podsumowaniem warsztatów muzyczno-artystycznych będzie uroczysty koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zajęcia poprowadzi: 
Justyna Raczyńska – magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych. Napisała pracę dyplomową na temat: „Wykorzystanie elementów metody Émile’a Jaques-Dalcroze’a na zajęciach kształcenia słuchu w klasach I–III szkoły muzycznej I stopnia”.

Opiekunka dzieci:
Lucyjana Raczyńska– pedagog socjalny, absolwentka Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny).

Zgłoszenia są przyjmowane e-mailem: info@polskidom.lt do 17 maja 2018r. (liczba miejsc ograniczona). 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Miasta Wilna.


,,Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 68 lat
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
4 czerwca – 23 lipca 2018 r.
Wpisowe za udział w warsztatach – 25 euro

Data: 
04.06.2018 - 09:00 - 19.07.2018 - 11:00