Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa – dla Česlovasa Juršėnasa i Rusłana Stefanczuka


Na zdjęciu: Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa, fot. lrs.lt
Ustanowione przez Sejm Republiki Litewskiej odznaczenie – Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa – zostało w tym roku przyznane sygnatariuszowi Aktu Niepodległości Litwy Česlovasowi Juršėnasowi i przewodniczącemu Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanowi Stefanczukowi. Za taką decyzją we wtorek, 28 marca, głosowało 120 posłów, nikt nie był przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu. Odznaczenie ma zostać wręczone laureatom 16 maja br.


Odznaczenie Sejmu Republiki Litewskiej – Gwiazda Aleksandrasa Stulginskisa – zostało ustanowione w 2020 roku z okazji 100. rocznicy powołania Sejmu Założycielskiego i 100-lecia Republiki Litewskiej oraz w celu uczczenia wybitnej osobowości Aleksandrasa Stulginskisa, przewodniczącego Sejmu Założycielskiego, prezydenta Litwy w latach 1920-1926.

Odznaczenie ma na celu docenienie zasług i wkładu osób fizycznych i prawnych z Litwy i z zagranicy w rozwój parlamentaryzmu, demokracji i państwowości.

29 marca 2022 r. sejm Litwy podjął decyzję o uhonorowaniu nowo ustanowioną Gwiazdą Aleksandrasa Stulginskisa prezydenta Litwy w latach 1998-2003 i 2004-2009 Valdasa Adamkusa oraz senatora Stanów Zjednoczonych Ameryki Richarda Josepha Durbina. Zostali oni pierwszymi laureatami tej nagrody.

Na podstawie: bns