Danuta Narbut i Edyta Tamošiūnaitė obejmą stanowiska wicemerów rejonu wileńskiego


Na zdjęciu (od lewej): Danuta Narbut i Edyta Tamošiūnaitė, fot. Samorząd Rejonu Wileńskieg
W piątek, 9 czerwca, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego większością głosów na stanowiskach wicemerów rejonu wileńskiego zatwierdziła przedstawicielki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Danutę Narbut i Edytę Tamošiūnaitė. Ich kandydatury ma jeszcze zatwierdzić mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz. Z dniem podpisania przez niego stosownego rozporządzenia D. Narbut i E. Tamošiūnaitė rozpoczną pełnienie swoich obowiązków.


Jak podkreślił Robert Duchniewicz, ważne jest, że formowanie ekipy politycznej przebiega sprawnie, mieszkańcy rejonu czekają bowiem na wyraźne zmiany, a jednocześnie – na ciągłość prac.  

„Podpisane we czwartek (8 czerwca – przyp. red.) między mną, frakcjami Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin porozumienie o współpracy zawiera uzgodnione proporcje dotyczące liczby wicemerów i ich sfer działalności. Cieszę się, że dzisiaj rada zatwierdziła przedstawione kandydatury. Ufam, że dzięki wspólnej pracy uda się spełnić oczekiwania mieszkańców. Ich dobrobyt jest bowiem dla nas najważniejszy” – zaznaczył mer rejonu wileńskiego.

Danuta Narbut posiada stopień doktora nauk społecznych. Od 2007 r. pracuje w samorządności. Pracowała w samorządach Wilna i rejonu wileńskiego. Ostatnio pełniła stanowisko wicedyrektora Administracji Samorządu m. Wilna. W zakres jej obowiązków wchodziły sprawy socjalne, gospodarka miejska, transport oraz kwestie rozwoju miasta.  

W 2020 r. uhonorowana za zasługi dla samorządności miasta Wilna.  

Edyta Tamošiūnaitė od 2007 r. pracowała w Administracji Samorządu m. Wilna. W latach 2017-2023 pełniła stanowisko wicemera Samorządu m. Wilna. W zakres jej obowiązków wchodziło sprawowanie pieczy nad oświatą, edukacją nieformalną, sprawami młodzieży, kulturą, opieką zdrowotną, energetyką i porządkiem publicznym.

W latach 2013-2014 pełniła stanowisko wiceminister oświaty, nauki i kultury, w latach 2002-2007 – stanowisko dyrektor Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim.

Jak przewiduje wspomniane porozumienie o współpracy, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w tej kadencji będzie pracowało trzech wicemerów – oddelegowany przez Litewską Partię Socjaldemokratyczną Algis Vaitkevičius i oddelegowane przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin D. Narbut i Edyta Tamošiūnaitė.

Na podstawie: Samorząd Rejonu Wileńskiego