AWPL zwołuje wiec


AWPL zwołuje wiec pod gmachem stołecznego samorządu
Plac Europy w Wilnie
Na Placu Europy przed gmachem stołecznego samorządu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (AWPL) organizuje wiec protestacyjny.

Zaproszeni są wszyscy, którzy nie zgadzają się z polityką władz miejskich uprawianą przez koalicję konserwatystów, liberałów, socjaldemokratów i Związku Rosjan.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie protestuje przeciwko:

- likwidacji placówek oświatowych bez zgody mieszkańców,
- zwolnieniom w szkolnictwie, opiece społecznej i ochronie zdrowia,
- prywatyzowaniu spółek samorządowych i narażaniu Wilnian na zwiększone opłaty,
- celowemu wstrzymywaniu zwrotu ziemi i innych nieruchomości prawowitym właścicielom,
- zwolnieniom podatkowym dla firm handlujących nieruchomościami.

AWPL nawołuje Wilnian do aktywnej postawy. Przewodnie hasło wiecu będzie brzmiało: "Nie pozwólmy przekształcić stołecznego samorządu w prywatną spółkę!".


Data: 
25.03.2010 - 13:00 - 14:00